Azijos studijos Lietuvoje

Rašomos disertacijos

Protėvių garbinimo ritualinės praktikos Kinijos etninėse hakka bendruomenėse

Autorius: Balys Astrauskas
Doktorantūros vieta: Vilniaus universitetas

Projekto tyrimo objektas – protėvių garbinimo ritualinės religinės praktikos, jų reikšmingumas ir apraiškos Kinijos hakų (angl. Hakka, bendrine kinų k. kèjiā rén 客家人) bendruomėnese. Hakai – viena pačių konservatyviausių ir ortodoksiškiausių kinų etninių-regioninių grupių, pasižyminti stipriu etnokultūrinio identiteto jausmu, savitu kinų kalbos dialektu, kultūrinėmis ir etnografinėmis tradicijomis ir, anot daugelio tyrinėtojų, išlaikiusi vienas archaiškiausių protėvių garbinimo praktikų Kinijoje, ypač mokslininkų iki šiol beveik netirtą „aukštųjų protėvių“ garbinimą, kuriuo tikslas viena vertus yra įtvirtinti hakų kaip autonomiškos bendruomenės, atskiros nuo kitų kinų etnografinių grupių tapatybę, kita vertus – paklusnumą ir subordinaciją imperinės Kinijos politinei sistemai. Projekte siekiama pasitelkus lauko tyrimus pietryčių Kinijos hakų bendruomesnėse, filosofinės ir religinės paskirties rašytinių šaltinių, turėjusių lemiamos įtakos protėvių garbinimo ritualinių praktikų susiformavimui analize, taip pat ir istorinių rašytinių Plačiau

Apgintos disertacijos

Japonijos kraštutinės dešinės raida ir formos: konservatyviųjų aktyvistų atvejis

Autorius: Arvydas Kumpis
Mokslo įstaiga: Klaipėdos universitetas
Gynimo metai: 2020

Ši disertacija nagrinėja Lietuvoje netyrinėtą Japonijos kraštutinės dešinės grupių raišką internetinėje erdvėje. Nuo XXI a. pr. suaktyvėjęs interneto vartojimas ir pablogėjęs požiūris į Korėjas Japonijoje lėmė, jog sparčiai išaugo neapykantos kurstymo atvejų. Konservatyviesiems aktyvistams priskiriamas Makoto Sakurai mobilizavo anoniminius neapykantos aktyvistus internete ir subūrė pirmą tokio tipo organizaciją Japonijoje, pavadinimu Zaitokukai (trumpinys iš „Piliečių draugija, kuri nesutinka su Specialiosiomis zainiči korėjiečių privilegijomis“) bei kitus pilietines iniciatyvas palaikančius judėjimus. Disertacijoje buvo tirta, kaip kraštutinės dešinės grupių formavimasis ir raida yra susiję su kraštutinės dešinės lyderių (socialiai įgudusių veikėjų) kuriamu naratyvu. Disertacijos tikslas – išanalizuoti kraštutinės dešinės Japonijoje Plačiau

Kinijos ir Rusijos regioninės hegemonijos interesų susikirtimas XXI amžiuje

Autorius: Konstantinas Andrijauskas
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2014

Šios disertacijos tyrimo tikslas yra nustatyti regioninio užsienio politikos lygmens poveikį Kinijos ir Rusijos tarpusavio santykiams XXI amžiuje, paeiliui įvertinant: (1) ar jiems būdinga specifinė regioninio lygmens galios asimetrijos padėtis; ir jeigu taip, tai (2) kokie yra pagrindiniai jos bruožai; bei (3) kokią įtaką ji turi abiejų veikėjų padėčiai tradicinėse savo įtakos sferose bei tarpusavio strateginei partnerystei. Remiantis regionine tarptautinių santykių prieiga disertacijoje siūlomas inovatyvus regioninio lygmens galios asimetrijos teorinis modelis, sudarytas iš trijų antrinių metodologinių įrankių: sudėtinio hegemonijos matavimo įrankio, evoliucinės hegemonijos tipologijos ir išorės veikėjų skvarbos matavimo įrankio. Plačiau

Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose

Autorius: Vytis Silius
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2014

Disertacijos tyrimo objektas – dabartinis nesutarimas tarp dviejų filosofinių ankstyvosios konfucinės etikos interpretacijų Vakaruose: konfucinės dorybių etikos ir konfucinės vaidmenų etikos. Disertacijoje tiriami skirtingi aiškinimai kas laikytina ankstyvosios konfucinės etikos svarbiausiais bruožais. Tuo pačiu, disertacijoje rekonstruojama bei kritiškai analizuojama kintanti vakarietiškoji ankstyvojo konfucianizmo recepcija. Pasirinktos interpretacijos disertacijoje lyginamos siekiant kritiškai pasverti tarp jų šalininkų tebeegzistuojančius nesutarimus bei įvertinti naujai pasiūlytos alternatyvios ankstyvojo konfucianizmo interpretacijos – konfucinės vaidmenų etikos – plėtojimo perspektyvas. Plačiau

Kontinentinės Rytų Azijos mažųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae) taksonomija

Autorius: Agnė Rocienė
Mokslo įstaiga: Lietuvos edukologijos universitetas
Gynimo metai: 2014

Mūsų tyrimų objektas – filogenetiškai vienas primityviausių (ir tuo, teoriniu požiūriu, vienas svarbiausių bei įdomiausių) Lepidoptera būrio taksonų. Tiriama šeima, išsiskirianti ne tik archaiška sandara, bet ir labai didele specializacija, yra labai plačiai paplitusi visuose Žemės regionuose ir biotose (išskyrus Antarktį) (Puplesis, 1994; Diškus & Stonis, 2012). Nors Nepticulidae tyrimai pradėti vykdyti labai seniai, iki šiol dar daugelio regionų fauna yra menkai žinoma. Rytų Azija yra svarbus biologinės įvairovės centras, istoriškai ir faunos požiūriu artimai susijęs su Europos biota. Todėl Rytų Azijos Nepticulidae tyrimų rezultatai turi svarbią reikšmę kalbant apie Eurazijoje vykusius faunogenetinius procesus. Plačiau

Paaukoti miškai: galia ir interesai Japonijos miškų politikoje

Autorius: Linas Didvalis
Mokslo įstaiga: Tarptautinis krikščioniškasis universitetas
Gynimo metai: 2014

Disertacijoje analizuojama Japonijos interesų grupių veikla ir jų santykio su valstybės institucijomis dinamika po Antrojo pasaulinio karo, pasitelkiant miškų ir medienos politiką kaip atvejo studiją. Tyrime atskleidžiama skirtingų ministerijų tarpusavio ryšiai ir galios santykiai, užsienio politikos poveikis sprendimams šalies viduje, pilietinės visuomenės susiskaidymas ir priklausymas nuo užsienio organizacijų paramos, bei verslo atstovų veiksmai, siekiant ginti savo interesus. Disertacijoje parodoma sudėtinga ir neretai prieštaringa globalėjančios Japonijos situacija, kurioje susikerta siekiai tiek tausoti aplinką, tiek ir užtikrinti ekonomikos augimą, sukuriant priėjimą prie pigių, šaliai reikalingų žaliavų.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top