Azijos studijos Lietuvoje

Rašomos disertacijos


Atsiprašome, šiuo metu įrašų nėra...

Apgintos disertacijos

Irano užsienio politikos vertinimas Khumayni teisingumo sampratos perspektyvoje

Autorius: Ieva Koreivaitė-Sadauskienė
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2016

Disertacijos tikslas yra išanalizuoti pirmojo Irano aukščiausiojo lyderio ayatulah Khumayni teisingumo sampratą ir taip sukurti analizės perspektyvą, padėsiančią tirti Irano užsienio politiką. Disertacijoje buvo parodyta, kad kompleksiška Khumayni politinės minties ir teisingumo sampratos logika gali būti matoma kaip vientisas ar išskaidytas į segmentus naratyvas šiandienėje Irano užsienio politikos logikoje. Tad kiekvienas Irano praktinės politikos atvejis gali būti aiškinamas per Khumayni teisingumo diskursą. Khumayni teisingumo sampratos analizė rėmėsi Kembridžo mokyklos politinės minties istorikų J. G. A. Pococko teksto kontekstualizavimo ir Q. Skinnerio politinės teorijos poveikio analizės gairėmis. Plačiau

Indijos Dalitų studentų judėjimas: nuo identiteto politikos iki kontrakultūros

Autorius: Kristina Garalytė
Mokslo įstaiga: Vytauto Didžiojo universitetas
Gynimo metai: 2016

Šios disertacijos tyrimo objektas yra menkai tyrinėtas bei pagreitį įgaunantis fenomenas – dalitų, t.y. buvusių neliečiamųjų, studentų judėjimas Indijoje. Disertacija paremta antropologiniu etnografiniu lauko tyrimu Indijos universitetuose, kuriuose pastaraisiais metais pastebima suintensyvėjusi dalitų studentų politinė mobilizacija. Remdamasi socialinių judėjimų „rėminimo“ teorija (Snow et al., 1986; Snow & Benford, 1988; Snow & Benford, 1992; Benford & Snow, 2000), disertacijos autorė atskleidė, kaip dalitų studentų judėjimas idėjiškai formuoja dalyvių pasaulėvaizdį; kokiais resursais remiantis judėjimas konstruoja savo ideologiją ir politinį repertuarą; kaip judėjimas siejasi su platesniu universitetų, regionų ir visos Indijos sociopolitiniu kontekstu; kaip įvairūs studentai saistosi su dalitų studentų judėjimu. Plačiau

Kinijos ir Rusijos regioninės hegemonijos interesų susikirtimas XXI amžiuje

Autorius: Konstantinas Andrijauskas
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2014

Šios disertacijos tyrimo tikslas yra nustatyti regioninio užsienio politikos lygmens poveikį Kinijos ir Rusijos tarpusavio santykiams XXI amžiuje, paeiliui įvertinant: (1) ar jiems būdinga specifinė regioninio lygmens galios asimetrijos padėtis; ir jeigu taip, tai (2) kokie yra pagrindiniai jos bruožai; bei (3) kokią įtaką ji turi abiejų veikėjų padėčiai tradicinėse savo įtakos sferose bei tarpusavio strateginei partnerystei. Remiantis regionine tarptautinių santykių prieiga disertacijoje siūlomas inovatyvus regioninio lygmens galios asimetrijos teorinis modelis, sudarytas iš trijų antrinių metodologinių įrankių: sudėtinio hegemonijos matavimo įrankio, evoliucinės hegemonijos tipologijos ir išorės veikėjų skvarbos matavimo įrankio. Plačiau

Kontinentinės Rytų Azijos mažųjų gaubtagalvių (Insecta, Lepidoptera, Nepticulidae) taksonomija

Autorius: Agnė Rocienė
Mokslo įstaiga: Lietuvos edukologijos universitetas
Gynimo metai: 2014

Mūsų tyrimų objektas – filogenetiškai vienas primityviausių (ir tuo, teoriniu požiūriu, vienas svarbiausių bei įdomiausių) Lepidoptera būrio taksonų. Tiriama šeima, išsiskirianti ne tik archaiška sandara, bet ir labai didele specializacija, yra labai plačiai paplitusi visuose Žemės regionuose ir biotose (išskyrus Antarktį) (Puplesis, 1994; Diškus & Stonis, 2012). Nors Nepticulidae tyrimai pradėti vykdyti labai seniai, iki šiol dar daugelio regionų fauna yra menkai žinoma. Rytų Azija yra svarbus biologinės įvairovės centras, istoriškai ir faunos požiūriu artimai susijęs su Europos biota. Todėl Rytų Azijos Nepticulidae tyrimų rezultatai turi svarbią reikšmę kalbant apie Eurazijoje vykusius faunogenetinius procesus. Plačiau

Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose

Autorius: Vytis Silius
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2014

Disertacijos tyrimo objektas – dabartinis nesutarimas tarp dviejų filosofinių ankstyvosios konfucinės etikos interpretacijų Vakaruose: konfucinės dorybių etikos ir konfucinės vaidmenų etikos. Disertacijoje tiriami skirtingi aiškinimai kas laikytina ankstyvosios konfucinės etikos svarbiausiais bruožais. Tuo pačiu, disertacijoje rekonstruojama bei kritiškai analizuojama kintanti vakarietiškoji ankstyvojo konfucianizmo recepcija. Pasirinktos interpretacijos disertacijoje lyginamos siekiant kritiškai pasverti tarp jų šalininkų tebeegzistuojančius nesutarimus bei įvertinti naujai pasiūlytos alternatyvios ankstyvojo konfucianizmo interpretacijos – konfucinės vaidmenų etikos – plėtojimo perspektyvas. Plačiau

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top