Azijos studijos Lietuvoje

Protėvių garbinimo ritualinės praktikos Kinijos etninėse hakka bendruomenėse

Autorius: Balys Astrauskas
Vadovas: Doc. dr. Loreta Poškaitė
Doktorantūros vieta: Vilniaus universitetas

Projekto tyrimo objektas – protėvių garbinimo ritualinės religinės praktikos, jų reikšmingumas ir apraiškos Kinijos hakų (angl. Hakka, bendrine kinų k. kèjiā rén 客家人) bendruomėnese. Hakai – viena pačių konservatyviausių ir ortodoksiškiausių kinų etninių-regioninių grupių, pasižyminti stipriu etnokultūrinio identiteto jausmu, savitu kinų kalbos dialektu, kultūrinėmis ir etnografinėmis tradicijomis ir, anot daugelio tyrinėtojų, išlaikiusi vienas archaiškiausių protėvių garbinimo praktikų Kinijoje, ypač mokslininkų iki šiol beveik netirtą „aukštųjų protėvių“ garbinimą, kuriuo tikslas viena vertus yra įtvirtinti hakų kaip autonomiškos bendruomenės, atskiros nuo kitų kinų etnografinių grupių tapatybę, kita vertus – paklusnumą ir subordinaciją imperinės Kinijos politinei sistemai. Projekte siekiama pasitelkus lauko tyrimus pietryčių Kinijos hakų bendruomesnėse, filosofinės ir religinės paskirties rašytinių šaltinių, turėjusių lemiamos įtakos protėvių garbinimo ritualinių praktikų susiformavimui analize, taip pat ir istorinių rašytinių šaltinių tyrimais išsiaiškinti, kaip dviejų, iš pažiūros viena kitai prieštaraujančių tapatybių, t.y. hakų kaip atskiros grupės ir kaip lojalių imperinės sistemos subjektų samplaika atsispindi protėvių ritualinėse praktikose ir kaip šios tapatybės yra suderinamos; taip pat kokią prasmė šioms Kinijos imperinio laikotarpį menančioms ritualų funkcijoms ritualų dalyvių suteikiama šiais laikais; taip pat ar protėvių ritualinių praktikų atžvilgiu egzistuoja kultūrinė sąveika tarp hakų ir jų artimiausioje kaiminystėje gyvenančių kitų kinų etnografinių grupių ir kuo ji pasireiškia.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top