Azijos studijos Lietuvoje

Azijos knygų erdvė (buvusi Čiunės Sugiharos skaitykla)

Oficialus įkūrimas: 2008 m. lapkritis

Azijos knygų erdvė (buvusi Čiunės Sugiharos skaitykla) yra specialaus statuso Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos dalis, esanti Vaclovo Biržiškos skaitykloje (Daukanto g. 52). Čiunės Sugiharos vardu pavadinta skaitykla, įsteigta 2008 m. lapkričio mėn. (iškilmingai atidaryta 2009 m. spalio mėn.), yra viena iš dešimties Vytauto Didžiojo universiteto centrinės bibliotekos skaityklų. Pagrindinis jos įkūrimo tikslas – sistemingai ir kryptingai tvarkyti bei plėsti bibliografinius fondus apie Azijos šalis Kaune. Kolekcija, kuriai knygas dovanojo Lietuvos ir Japonijos žmonės, Azijos šalių diplomatinės atstovybės ir įvairūs fondai (Japonijos fondas, Korėjos fondas, Nippon fondas, Chiang Ching-Kuo fondas ir kt.) yra renkama nuo 1994 m. Pastaruoju metu yra dedamos pastangos įsigyti daugiau veikalų apie Rytų Aziją, ypač anglų kalba.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top