Azijos studijos Lietuvoje

Studijų programos

Artimųjų Rytų studijų programa

Vykdanti institucija: Vilniaus universitetas

Artimųjų Rytų studijų (ARS) programa suvienija nuo 2000 m. Vilniaus universiteto Orientalistikos centre vykdytas Azijos studijų programos arabistikos, iranistikos ir turkologijos specializacijas, sujungia klasikines ir moderniąsias Artimųjų Rytų regiono studijas. Tai vienintelė Lietuvoje daugiadisciplininė humanitarinių mokslų srities regiono kultūros studijų krypties pirmosios pakopos studijų programa.

Pagrindinis programos tikslas – parengti Artimųjų Rytų regiono kultūrų specialistus, gebančius teoriškai, praktiškai ir vertybiškai pažinti ir analizuoti Artimųjų Rytų ir islamiškojo regiono kultūrą ir visuomenę, dalykiškai komunikuoti pasirinkta regiono kalba (arabų, farsi arba turkų), identifikuoti ir spręsti bendras tarpdalykinio požiūrio reikalaujančias problemas vyriausybinėse, nevyriausybinėse ir verslo institucijose, demonstruojant tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo nuostatas. Plačiau

Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos (RASK)

Vykdanti institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
Pradėta vykdyti: 2012

Bakalauro programoje „Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbos“ dėmesys skiriamas Kinijos, Japonijos bei Korėjos istorijai, religijai, menui, folklorui. Gilinamasi į šių šalių kultūrinę specifiką bei per tūkstančius metų susiklosčiusias tradicijas. Taip pat studentai turi galimybę gerai išmokti vieną regiono kalbą ir pramokti antrosios kalbos pagrindų.

Pagrindinis Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų programos tikslas – parengti darbui plataus humanitarinio išsilavinimo specialistus išmanančius Rytų Azijos regiono šalių kultūrų specifiką ir suvokiančius šių šalių kultūros raidos procesus, taip pat gerai mokančius ir galinčius praktikoje efektyviai naudoti bent vieną regiono kalbą.

Plačiau

Rytų Azijos regiono studijos (EARS)

Vykdanti institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
Pradėta vykdyti: 2007

Rytų Azijos regiono studijų magistratūros programa buvo pradėta vykdyti 2007 m. rudenį Regionistikos katedros (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas) pastangomis. Programa konstruojama tarpdisciplininiu / multidisciplininiu regioninių žinių pagrindu. Nors pagrindinis dėmesys koncentruojamas į Rytų Azijos šalių (Japonijos, Kinijos, Korėjos) politinius, ekonominius ir socialinius aspektus, studentams taip pat suteikiama galimybė įgyti žinių apie regiono istoriją, tradicijas, religijas, pramokti kalbų. Baigusieji programą studentai įgyja politikos mokslų magistro laipsnį.

Ši programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius adekvačiai orientuotis Rytų Azijos regiono politiniuose, ekonominiuose bei kultūriniuose procesuose, lemiamuose visuotinės globalizacijos, mokančius išgryninti specifinius regioninius bruožus, sugebančius analizuoti pasaulio įvykius ir pritaikyti tą patirtį Lietuvai, išmanančius Rytų Azijos regiono bendravimo ypatumus.

Visi dalykai yra paruošti dėstymui tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Jeigu į dalyką užsiregistruoja bent 1 studentas iš užsienio, dalykas yra dėstomas anglų kalba.

Plačiau

Šiuolaikinės Azijos studijos

Vykdanti institucija: Vilniaus Universitetas

Programos paskirtis Programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos specialistams, gebantiems savarankiškai tyrinėti ir spręsti poblemas, susijusias su Rytų ir Pietų Azijos regionų kultūrine ir socialine dinamika, tarpregionine Europos ir Azijos integracija globalizacijos sąlygomis, taikant regionistikos mokslų metodologijas. Plačiau

Azijos studijos

Vykdanti institucija: Vilniaus Universitetas
Pradėta vykdyti: 2000

Vilniaus universiteto Orientalistikos centras nuo 2000 metų rudens vykdo nuolatinės studijų formos pirmosios (bakalauro) pakopos Azijos studijų programą (iki 2010 metų vadinta lyginamųjų Azijos studijų programa), kuri yra pirmoji orientalistinė programa Lietuvoje. Šią studijų programą baigusiems absolventams bus suteikiamas Azijos studijų bakalauro laipsnis. Programos absolventai bus puikiai pasirengę specializuotis įvairiose Azijos pažinimo srityse kultūrologijos, komunikacijos, socialiniuose ir politikos moksluose.

Azijos studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos plataus humanitarinio išsilavinimo Azijos regionų (Tolimųjų Rytų, Pietų Azijos ir Artimųjų Rytų) kultūrų specialistus, įgyjančius dviejų pagrindinių regiono kalbų, istorijos, intelektinės kultūros, religijų, meno žinias ir jų taikymo praktinėje bei tiriamojoje veikloje įgūdžius, gebančius analizuoti ir tirti Azijos regionų kultūrinės raidos dėsningumus, ugdyti kritinį humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinų duomenų rinkimo ir tyrimo metodų suvokimą bei taikymą Azijos studijose. Plačiau

Array Pages (999999): [1] 2 3 » ... Last »
Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top