Azijos studijos Lietuvoje

Vykdanti institucija: Vilniaus universitetas
Kalba: Lietuvių
Valstybinis kodas: 6121NX029
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai
Studijų pakopa: Bakalauras
Studijų forma: Nuolatinės
Studijų trukmė metais: 4
Apimtis kreditais: 240
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija: Humanitarinių moklsų bakalauras
Programos adresas AIKOS sistemoje: https://www.aikos.smm.lt/paieska/_layouts/15/Asw.Aikos.RegisterSearch/ObjectFormResult.aspx?o=PROG&f=Prog&key=9655&pt=of&ctx_sbfr=sbfr
Elektroninis adresas: http://www.oc.vu.lt/studijos/priemimas/artim-j-ryt-studij-programa

Artimųjų Rytų studijų (ARS) programa suvienija nuo 2000 m. Vilniaus universiteto Orientalistikos centre vykdytas Azijos studijų programos arabistikos, iranistikos ir turkologijos specializacijas, sujungia klasikines ir moderniąsias Artimųjų Rytų regiono studijas. Tai vienintelė Lietuvoje daugiadisciplininė humanitarinių mokslų srities regiono kultūros studijų krypties pirmosios pakopos studijų programa.

Pagrindinis programos tikslas – parengti Artimųjų Rytų regiono kultūrų specialistus, gebančius teoriškai, praktiškai ir vertybiškai pažinti ir analizuoti Artimųjų Rytų ir islamiškojo regiono kultūrą ir visuomenę, dalykiškai komunikuoti pasirinkta regiono kalba (arabų, farsi arba turkų), identifikuoti ir spręsti bendras tarpdalykinio požiūrio reikalaujančias problemas vyriausybinėse, nevyriausybinėse ir verslo institucijose, demonstruojant tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo nuostatas.

Įgyti gebėjimai

Artimųjų Rytų studijų programos absolventai galės dirbti kultūros, švietimo, teisėsaugos ir verslo (ne)vyriausybinėse institucijose, bendradarbiaujančiose su Azijos šalimis ir/ar atliekančiose taikomuosius ir tiriamuosius projektus, reikalaujančius tarptautiškumo ir tarpkultūriškumo kompetencijų, dalykinių orientalistinių žinių ir supratimo.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top