Azijos studijos Lietuvoje

Pradėta vykdyti: 2000
Vykdanti institucija: Vilniaus Universitetas
Kalba: Lietuvių
Valstybinis kodas: 612U71001
Studijų sritis: Humanitariniai mokslai
Specializacijos: indologija; japonologija; sinologija; turkologija; arabistika; iranistika
Studijų pakopa: Bakalauras
Studijų forma: Nuolatinės
Studijų trukmė metais: 4
Apimtis kreditais: 240
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija: Azijos studijų bakalauras
Programos adresas AIKOS sistemoje: http://www.aikos.smm.lt/aikos/paieska.htm?m=program&a=displayItem&id=61207H102&table=0

Vilniaus universiteto Orientalistikos centras nuo 2000 metų rudens vykdo nuolatinės studijų formos pirmosios (bakalauro) pakopos Azijos studijų programą (iki 2010 metų vadinta lyginamųjų Azijos studijų programa), kuri yra pirmoji orientalistinė programa Lietuvoje. Šią studijų programą baigusiems absolventams bus suteikiamas Azijos studijų bakalauro laipsnis. Programos absolventai bus puikiai pasirengę specializuotis įvairiose Azijos pažinimo srityse kultūrologijos, komunikacijos, socialiniuose ir politikos moksluose.

Azijos studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos plataus humanitarinio išsilavinimo Azijos regionų (Tolimųjų Rytų, Pietų Azijos ir Artimųjų Rytų) kultūrų specialistus, įgyjančius dviejų pagrindinių regiono kalbų, istorijos, intelektinės kultūros, religijų, meno žinias ir jų taikymo praktinėje bei tiriamojoje veikloje įgūdžius, gebančius analizuoti ir tirti Azijos regionų kultūrinės raidos dėsningumus, ugdyti kritinį humanitarinių ir socialinių mokslų disciplinų duomenų rinkimo ir tyrimo metodų suvokimą bei taikymą Azijos studijose.

Įgyti gebėjimai

Absolventas turi fundamentalių žinių apie pasirinkto Azijos regiono istoriją, kultūrą, religiją, filosofiją, meną, moka dvi pagrindines regiono kalbas, suvokia studijuojamo regiono kultūrinės ir socialinės raidos ypatumus, geba juos analizuoti; yra įgijęs teorinį pagrindą, kurį sudaro tarpdisciplininių regionistikos studijų pamatinių sąvokų, metodologinių nuostatų ir tyrimų istorijos žinios; geba atlikti tarpdisciplininius regiono kultūros tyrimus: formuluoti problemas ir jas spręsti remiantis regiono kultūros faktine medžiaga ir tyrimo metodais, pagal temas rinkti originalius ir kritinius šaltinius, juos analizuoti ir vertinti.

Profesinės veiklos galimybės Absolventas gali dirbti vertėju, konsultantu, kvalifikuotu specialistu kultūros, švietimo, valstybės valdymo, žiniasklaidos ir verslo srityse, kur reikalingos geros japonų, kinų, hindi, arabų arba farsi kalbų žinios, tarpkultūrinės komunikacijos ir kritinio mąstymo gebėjimai bei atitinkamo Azijos regiono kultūros, istorijos, filosofijos, religijos ir meno žinios. Įgijęs licenziją, absolventas gali dirbti Azijos šalių turistų gidu. Tokio profilio specialistai laukiami daugelyje Lietuvos kultūros ir švietimo, teisėsaugos, verslo institucijų, bendradarbiaujančių su Azijos šalimis ir vykdančių taikomuosius ir tiriamuosius projektus.

Tolimesnių studijų galimybės Azijos studijų absolventai gali tęsti studijas Orientalistikos centro šiuolaikinių Azijos studijų magistrantūros programoje arba kitose antrosios pakopos humanitarinių ir socialinių mokslų sričių studijų programose.

Tobulinimosi galimybės

Azijos studijų programa sudaryta siekiant, kad joje besimokantys studentai įgytų fundamentalias žinias apie pasirinkto regiono kultūrą, išmoktų šnekamąją kalbą, suvoktų savitas to regiono problemas ir gebėtų jas analizuoti. Artimiau susipažinti su studijuojamo regiono kultūra studentai gali tiesiogiai – Orientalistikos centras dalyvauja tarpvalstybinėse studijų programose, pagal kurias geriausi studentai kiekvienais metais turi galimybę dalinių studijų vykti į Indijos, Turkijos, Japonijos, Kinijos arba Taivanio universitetus. Taip pat dalinės studijos organizuojamos pagal ERASMUS studentų mobilumo programą Europos Sąjungos šalių (Danijos, Islandijos, Vokietijos, Slovėnijos, Lenkijos, Latvijos) ir Turkijos universitetuose.

Azijos studijų programos studentai, dar besimokydami Universitete, turi galimybę įgyti praktinės darbo patirties, panaudodami studijų metu įgytas žinias. Programos studentai vertėjais arba konsultantais dirbo pasaulinėje parodoje EXPO 2005 (Aichi, Japonija), Afganistano Goro provincijos atkūrimo misijos grupės rengime, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pabradės pabėgėlių centre, pasaulinėje parodoje EXPO 2010 (Šanchajus, Kinijos LR), prisidėjo organizuojant įvairius tarptautinius Lietuvos ir Azijos šalių kultūros projektus (Vilniaus knygų mugė 2005; Japonijos–ES tautų mainų metų renginiai, kt.), dirbo gidais su turistų iš Azijos šalių grupėmis.

Priėmimo sąlygos

Minimalus stojančiojo išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš brandos egzaminų įvertinimų su svertiniais koeficientais: istorijos (0,4), lietuvių kalbos (0,2), užsienio kalbos (0,2) ir geografijos mokomojo dalyko metinių įvertinimų (0,2). 

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top