Azijos studijos Lietuvoje

Pradėta vykdyti: 2007
Vykdanti institucija: Vytauto Didžiojo universitetas
Kalba: Anglų
Valstybinis kodas: 621L20007
Studijų sritis: Socialiniai mokslai
Studijų pakopa: Magistras
Studijų forma: Nuolatinės
Studijų trukmė metais: 2
Apimtis kreditais: 120
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis / profesinė kvalifikacija: Politikos mokslų magistras
Programos adresas AIKOS sistemoje: http://www.aikos.smm.lt/aikos/paieska.htm?m=program&a=displayItem&id=62602S106&table=0
Elektroninis adresas: http://asc.vdu.lt/lt/education/ma-studies-program/

Rytų Azijos regiono studijų magistratūros programa buvo pradėta vykdyti 2007 m. rudenį Regionistikos katedros (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas) pastangomis. Programa konstruojama tarpdisciplininiu / multidisciplininiu regioninių žinių pagrindu. Nors pagrindinis dėmesys koncentruojamas į Rytų Azijos šalių (Japonijos, Kinijos, Korėjos) politinius, ekonominius ir socialinius aspektus, studentams taip pat suteikiama galimybė įgyti žinių apie regiono istoriją, tradicijas, religijas, pramokti kalbų. Baigusieji programą studentai įgyja politikos mokslų magistro laipsnį.

Ši programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius adekvačiai orientuotis Rytų Azijos regiono politiniuose, ekonominiuose bei kultūriniuose procesuose, lemiamuose visuotinės globalizacijos, mokančius išgryninti specifinius regioninius bruožus, sugebančius analizuoti pasaulio įvykius ir pritaikyti tą patirtį Lietuvai, išmanančius Rytų Azijos regiono bendravimo ypatumus.

Visi dalykai yra paruošti dėstymui tiek lietuvių, tiek anglų kalba. Jeigu į dalyką užsiregistruoja bent 1 studentas iš užsienio, dalykas yra dėstomas anglų kalba.

Įgyti gebėjimai

Įgiję Rytų Azijos regiono studijų magistro kvalifikaciją, magistrai gali dirbti Lietuvos valstybės valdymo sektoriaus institucijose (pvz. Užsienio reikalų ministerijoje), Lietuvos diplomatinėse struktūrose (ambasadose, prekybos, turizmo ir kitose atstovybėse, esančiose Tolimųjų Rytų valstybėse), ES institucijose, Tolimųjų Rytų valstybių diplomatinėse struktūrose Lietuvoje (ambasadose, informaciniuose centruose), ūkio subjektuose (tarptautinėse organizacijose, verslo bendrovėse, turinčiose interesų Rytų Azijos regione. Taip pat Rytų Azijos valstybių verslo bendrovių padaliniuose Lietuvoje bei Europoje;), mokslo ir studijų institucijose (aukštojo mokslo įstaigose, tiriamuosiuose mokslo institutuose), nevyriausybinėse organizacijose.

Absolventai 2009 m. buvo išleista pirmoji studentų laida. Rytų Azijos studijų programos absolventai yra auganti profesionalių Azijos regiono specialistų karta Lietuvoje. Jais galima didžiuotis, nes dauguma jų jau yra veiklūs visuomenėje, sėkmingai susirado darbus Lietuvoje, Europoje bei Rytų Azijoje. Tarp jų yra diplomatų, tarptautinių firmų darbuotojų, tarptautinių ryšių specialistų, doktorantų.

Tobulinimosi galimybės

Vykdant programą, visi studentai turi galimybę išvažiuoti į pasirinktą Rytų Azijos šalį – Japoniją, Pietų Korėją, Kiniją ar Taivanį. Tai yra galima dėl gausių tarptautinių sutarčių su ne mažiau kaip 15 regiono universitetų, kurie priima programos studentus. Ten jie turi galimybę betarpiškai prisiliesti prie šalies kultūros, tobulinti kalbinius įgūdžius, rinktis medžiagą tyrimams, išklausyti dalį programos dalykų

Be to, studentai turi galimybę mokytis praktiškai. Dalis programos studentų atliko praktiką LR Užsienio reikalų ministerijoje, ambasadose, dirbo vertėjais ar konsultantais pasaulinėje parodoje EXPO 2010 (Šanchajus, Kinijos LR), EXPO 2012 (Seulas, Pietų Korėja), prisidėjo prie Azijos studijų centro organizuojamų kultūrinių bei mokslinių renginių ir pan.

Priėmimo sąlygos

Studijuoti priimami socialinių ir humanitarinių studijų krypčių bakalaurai bei asmenys, turintys šiose kryptyse jiems prilygstantį universitetinį išsilavinimą. 

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top