Azijos studijos Lietuvoje

Mokslinė periodika

International Journal of Area Studies

Leidžiamas nuo: 2013

International Journal of Area Studies (IJAS) yra tarptautinis atvirai prieinamas mokslinis recenzuojamas žurnalas, skirtas regioninėms studijoms iš humanitarinių ir socialinių mokslų perspektyvos. Tai – pusmetinis žurnalas, leidžiamas kasmet kovo ir spalio mėnesiais. Vienas jo numeris per metus yra skirtas konkrečiam regionui (Artimiesiems Rytams, Pietų Azijai, Rytų Azijai, Užsacharo Afrikai ir Šiaurės Europai), o kitas formuojamas trans-regioniniu principu.

Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos

Leidžiamas nuo: 2002
Leidykla: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla

„Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos“ – kolektyvinis tęstinis leidinys, skirtas civilizacinės komparatyvistikos problematikai. Lyginamoji perspektyva padeda giliau pažvelgti į pasaulinės civilizacijos raidos procesus, suvokti sudėtingus civilizacijų sąveikos procesus.  Garsių ir jaunų mokslininkų tekstai padeda įveikti kultūrinį uždarumą, per amžius susiklosčiusius mąstymo stereotipus, skatina perimti tūkstantmetes tradicijas turinčių tautų kultūros laimėjimus. Leidinių sudarytojas: prof. dr. Antanas Andrijauskas Straipsnių autoriai: Antanas Andrijauskas, Dalius Baltranas, Ieva Bruzgelevičiūtė, Leonidas Donskis, Rūta Guzevičiūtė, Valdas Jaskūnas, Ingeborga Jūra, Auksė Kapočiūtė, Algirdas Kugevičius, Vladimir Maliavin, Algis Mickūnas, Alvydas Noreika, Loreta Poškaitė, Dalia Marija Stančienė, Marietta Stepaniants, Leons Gabriels Taivans, Hidemichi Tanaka, Algis Uždavinys, Francesca Vanke, Gintautas Vyšniauskas, Rudolf Wittkower, Odeta Žukauskienė ir kiti. Plačiau

Acta Orientalia Vilnensia

Leidžiamas nuo: 2000
Leidykla: Vilniaus universiteto leidykla

Žurnale Acta Orientalia Vilnensia spausdinami straipsniai, skirti kasikinių ir šiuolaikinių Pietų Azijos, Artimųjų Rytų, Centrinės Azijos, Tolimųjų Rytų ir Pietryčių Azijos kultūrų tyrinėjimams. Pagrindinis AOV tikslas – suburti įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų sričių specialistų, atliekančių orientalistinių tyrimus, forumą, vienijantį tarpdisciplininius ir kultūrologinius, o taip pat antropologijos, istorijos, archeologijos, literatūros, kalbotyros, filosofijos, religijos, meno ir estetikos sričių mokslinius tyrimus. Leidinio dalis skiriama šių sričių knygų recenzijoms. Straipsnių temos apima platų spektrą nuo konkrečių tekstų ar problemų analizės iki kritinių tekstų vertimų, dokumentų pristatymo. Žurnale spausdinami ir pirminiais šaltiniais grindžiami bendresnio pobūdžio kultūros klausimų aptarimai.

Plačiau

Regioninės studijos

Leidžiamas nuo: 2006
Leistas iki: 2013
Leidykla: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla

“Regioninės studijos“ – mokslinis žurnalas, skirtas tarpdisciplininėms regioninėms studijoms. Numeriai apėmė Rytų Azijos ir Baltijos regionus. Leistas 2006-2013 m. Vytauto Didžiojo universitete ir iš viso išėjo 7 numeriai. Jis buvo koordinuojamas dviejų atskirų VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto padalinių: Regionistikos katedros ir Azijos studijų centro. Žurnalo tematika labiausiai koncentravosi ties šiuolaikiniais socialiniais-kultūriniais procesais skirtinguose pasaulio regionuose.

Array Pages (999999): [1] 2 3 » ... Last »
Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top