Azijos studijos Lietuvoje

Institucijos

Orientalistikos klubas (Alytaus Jotviongių gimnazija)

Įkūrimo metai: 2017
Panaikinta: Ne

Orientalistikos klubas įkurtas 2017 m. Alytaus Jotvingių gimnazijoje. Klubo misija yra padėti plėsti pasaulėžiūrą. Siekdamas savo tikslo klubas bendradarbiauja su VDU Azijos studijų centru. Orientalistikos klubo veikla apima kalbų mokymo, kultūrų pažinimo, filmų peržiūrų organizavimą; Azijos šalių ir lietuvių kultūros ir istorijos ryšių paiešką; savanoriavimą rengiamuose renginiuose ar akcijose miesto metu; inicijuoti bendradarbiavimo iniciatyvas tarp mokyklų švietimų ir pasaulio pilietiškumo srityse bei įkurti japonišką sodą gimnazijos vidiniame kiemelyje ir įrengti rytietišką erdvę.

Azijos studijų centras

Įkūrimo metai: 2009
Panaikinta: Ne

Azijos studijų centras yra vienas iš Vytauto Didžiojo universiteto tyrimų centrų, kurio pagrindas – daugiadisciplinių regioninių žinių sklaida. Centro tyrimų regionas yra Azija. Tyrinėjimai atliekami humanitarinių ir socialinių mokslų srityse, ypatingą dėmesį skiriant šiuolaikinės Azijos politikos, ekonomikos, visuomenės ir kultūros kryptims. Šiuo metu didžiausias dėmesys skiriamas Rytų Azijos regionui (Japonija, Korėja ir Kinija), bet ateityje planuojama išplėsti tyrinėjimų ribas į Pietvakarių, Vidurinės, Pietų ir Pietryčių Azijos regionus. Plačiau

Karaliaus Sedžiongo institutas (MRU)

Įkūrimo metai: 2014
Panaikinta: Ne

Karaliaus Sedžiongo institutas atidarytas 2014 m. spalio 10d. Mykolo Romerio universitete yra pirmasis Baltijos šalyse ir Š. Europoje Karaliaus Sedžiongo institutas. Šio instituto misija – skleisti Korėjos kultūrą, kalbą ir istoriją, stiprinti ekonominius ryšius tarp Lietuvos ir P. Korėjos.

Azijos centras (MRU)

Įkūrimo metai: 2013
Panaikinta: Ne

Azijos centro veiklos tikslas – prisidėti prie Universiteto tarptautiškumo plėtros, skatinti tarpusavio supratimo tarp Azijos ir Europos per intelektinius, kultūrinius ir žmogiškųjų išteklių mainus bei garsinti Universiteto vardą tarpkultūrinėje erdvėje.

MRU Azijos centras siekia inicijuoti bendradarbiavimą su Pietų Korėjos, Japonijos, Kinijos, Indijos ir kitų Azijos regiono valstybių studijų, mokslo ir kultūros institucijomis. Plačiau

Orientalistikos centras (VU)

Įkūrimo metai: 1993
Panaikinta: Ne

Orientalistikos centras yra pagrindinė Lietuvos institucija, kamieninis Vilniaus universiteto padalinys, rengiantis Azijos ir Artimųjų Rytų specialistus, ir vienijantis Rytų tyrinėtojus. Esminis OC veiklos tikslas – ruošti šalies mokslui, kultūrai ir verslui reikalingus Azijos regionų specialistus, formuoti adekvatų Rytų kultūrų suvokimą Lietuvoje, skatinti Rytų ir Vakarų dialogą.

Centre vyksta intensyvi mokslinė veikla, dirba šešios mokslinių tyrimų grupės, leidžiamas periodinis mokslinis žurnalas Plačiau

Vilniaus universiteto Konfucijaus institutas

Įkūrimo metai: 2010
Panaikinta: Ne

Vilniaus universiteto Konfucijaus institutas – pirmasis ir didžiausias kinų kalbos ir kultūros centras Lietuvoje, įsteigtas 2010 m. lapkričio 26 d.  Vilniaus universiteto bei Kinijos LR Švietimo ministerijos padalinio iniciatyva. Institutas organizuoja kinų kalbos bei kultūros kursus ir akademinius bei kultūrinius renginius.

Vilniaus universiteto Konfucijaus institutas, puoselėdamas savo tradicijas, kasmet rudenį rengia Kinų kultūros savaitę, kurios metu instituto kvietimu atvyksta dėstytojai ir meistrai iš Kinijos, pristatantys įvairius kinų kultūros bruožus. Plačiau

Japonų kultūros namai

Įkūrimo metai: 2013
Panaikinta: Ne

Japonų kultūros namai duris atvėrė 2013 m. spalį, tačiau veiklos pradžia buvo 1997 metai, kai dail. Dalia Dokšaitė įkūrė meno studiją „Tušo Kelias“. Nuo įkūrimo studija surengė 7 parodas įvairiuose Lietuvos miestuose, įvyko 7 plenerai ir buvo surengti tarptautiniai seminarai bei prisistatymai. Japonų kultūros namai paskaitų, užsiėmimų, renginių, parodų, stovyklų ir kitų užimtumo formų Tolimųjų rytų tematika siekia žadinti ir puoselėti tautinę savimonę,toleranciją kitų tautų kultūroms, skatinti saviraišką, iniciatyvą, kūrybiškumą, aktyvumą ir tarpusavio bendradarbiavimą.

Japonijos agentūra „Yukari“

Įkūrimo metai: 2010
Panaikinta: Ne

Japonijos agentūra „Yukari“  – tai projektas, sukurtas įvairiais būdais skatinti Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimą kultūros ir verslo srityse. Įdomi ir turtinga Japonijos kultūra tikrai gali paįvairinti aktyvų Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Japonijos tradicijų išmanymas taip pat labai svarbus ir naudingas norint užmegzti tvirtus ir pelningus ryšius su Japonijos verslininkais.

„Yukari“ veiklos sritys:
Edukacija Plačiau

Taivano centras

Įkūrimo metai: 2013
Panaikinta: Ne

Taivano centras, įkurtas 2013 m. kovo mėn., yra su Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centru susijusi organizacija, užsiimanti akademine ir kultūrine šviečiamąja veikla.
Pagrindiniai centro siekiai:
Skatinti žinių apie Taivano kultūrą bei visuomenę sklaidą Lietuvoje organizuojant akademinius, švietimo ir kultūrinius renginius: konferencijas, simpoziumus, viešas paskaitas, vasaros mokyklas, parodas, koncertus, ir t.t. Plačiau

Kultūrų studijų ir etnologijos katedra (VDU)

Įkūrimo metai: 1990 (kaip Antropologijos katedra); 1993 (pervardinta į Etnologijos ir Folkloristikos katedra); 2012 (pervardinta)
Panaikinta: Ne

Kultūrų studijų ir etnologijos katedra yra viena iš pirmųjų Vytauto Didžiojo universiteto katedrų, įkurta prof. Norberto Vėliaus. Katedra vienintelė Lietuvoje rengia trijų pakopų etnologus: bakalaurus, magistrus ir daktarus.

2012 m. rugsėjo 1 d. Etnologijos ir folkloristikos katedra pakeitė savo pavadinimą ir tapo Kultūrų studijų ir etnologijos katedra. Pagrindinė pavadinimo pakeitimo priežastis: veiklos sritis išsiplėtė nuo Lietuvos etninės kultūros studijų į gerokai geografiškai platesnę studijų sritį. Plačiau

Array Pages (999999): [1] 2 3 » ... Last »
Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top