Azijos studijos Lietuvoje

Įkūrimo metai: 2013
Adresas: Vaižganto st. 30, Kaunas 44229, Lithuania Tel./fax.: 8-37-331323 E-mail: a.budriunaite@hmf.vdu.lt
Panaikinta: Ne

Vadovai:
2012-: Agnė Budriūnaitė

Nuoroda internete: http://asc.vdu.lt/lt/taiwan-centre/

Taivano centras, įkurtas 2013 m. kovo mėn., yra su Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centru susijusi organizacija, užsiimanti akademine ir kultūrine šviečiamąja veikla.
Pagrindiniai centro siekiai:
Skatinti žinių apie Taivano kultūrą bei visuomenę sklaidą Lietuvoje organizuojant akademinius, švietimo ir kultūrinius renginius: konferencijas, simpoziumus, viešas paskaitas, vasaros mokyklas, parodas, koncertus, ir t.t.
Vykdyti tyrimus Taivano studijų srityje bendradarbiaujant su užsienio akademinėmis institucijomis, inicijuojant jungtinius projektus bei dalyvaujant juose.
Stiprinti akademinius ryšius tarp VDU ir Taivano mokslo institucijų.
Centro patalpose esančioje skaitykloje kaupti ir plėsti fondus Taivano istorijos, kultūros, visuomenės, politikos, ekonomikos ir kt. tematika.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top