Azijos studijos Lietuvoje

Ši svetainė yra organizuojama įrašais. Vienas įrašas – informacijos kiekis apie vieną asmenybę, knygą, disertaciją, renginį ar instituciją. Visi įrašai turi būti parašyti taisyklinga lietuvių/anglų kalba ir atitikti tikrovę.

Kaip priskirti įrašą kategorijoms ir kaip suteikti etiketes?

Kategorijos ir etiketės padeda vieningai pateikti informaciją atskirų tipų įrašuose ir palengvina jų paiešką. Prieš kuriant įrašą, reikia apsispręsti, kokiai kategorijai jis priklausys, ir kokią etiketę kategorijos viduje jam reikės suteikti.

A. Žmonės:

 • Į asmenybių kategoriją patenka lietuviai arba asmenys, dirbantys/dirbę Lietuvos institucijose, parašę bent vieną mokslo/mokslo populiarinimo knygą ar apsigynę disertaciją Azijos studijų srityje. Tyrėjo etiketė suteikiama daktaro laipsnį turintiems mokslinininkams; Švietėjo etiketė suteikiama to laipsnio neturintiems asmenims, kurie yra publikavę bent vieną knygą. Išimtinais atvejais dėl atskirų asmenybių tinkamumo švietėjo kategorijai spręs svetainės mokslinis komitetas;
 • Į vertėjų kategoriją patenka asmenys, iš Azijos kalbos į lietuvių kalbą tiesiogiai išvertę bent vieną knygą ar knygos dalį;

B. Leidiniai:

 • Į knygų kategoriją patenka mokslo/mokslo populiarinimo knygos Azijos šalių tematika, publikuotos Lietuvoje arba lietuvių autorių. Galimos knygų įrašų etiketės yra monografijos (taip pat ir kolektyvinės); straipsnių rinkiniai; mokslo populiarinimo knygos (kelionių apybraižos, kitos Azijos šalių kultūrą bei situaciją plačiajai visuomenei pristatančios knygos). Dėl mokslo populiarinimo knygų tinkamumo svetainei atskirais atvejais spręs svetainės mokslinis komitetas;
 • Į disertacijų kategoriją patenka lietuvių autorių apgintos ar teberašomos disertacijos Azijos studijų srityje. Disertacijos nebūtinai turi būti apgintos/ginamos Lietuvoje;
 • Į verstos literatūros kategoriją patenka Azijos šalių autorių knygos ar knygų ištraukos, išverstos į lietuvių kalbą. Pirmenybė teikiama tiesiogiai iš Azijos kalbų atliktiems vertimams, tačiau svetainėje talpinamos ir per tarpines kalbas verstos knygos. Galimos verstos literatūros įrašų etiketės yra klasikinė literatūra (išskyrus poezijos vertimus); komentuoti vertimai; poezija; vaikų literatūra; romanai; novelės, apsakymai ir apysakos; kita;
 • Į mokymosi išteklių kategoriją patenka lietuviškai publikuota mokomoji medžiaga, susijusi su Azijos šalimis. Galimos šios kategorijos įrašų etiketės yra žodynai, gramatikos, pasikalbėjimų knygelės, elektroninės svetainės, kitos metodinės priemonės;
 • Į mokslinės periodikos kategoriją patenka Lietuvoje leidžiami periodiniai ir tęstiniai mokslo leidiniai, skirti Azijos studijoms;

C. Kiti įrašai:

 • Į renginių kategoriją patenka visi Lietuvoje vykę ir vykstantys mokslo bei švietėjiški renginiai Azijos šalių tematika;
 • Į institucijų kategoriją patenka Lietuvoje veiklą vykdančios institucijos, suteikiančios aukštąjį išsilavinimą Azijos studijų srityje (etiketė: institucijos, vykdančios aukštojo mokslo studijų programas); mokančios Azijos kalbų (kalbų dėstymo institucijos); ar skleidžiančios kitas profesionalias žinias apie Azijos šalis (kultūros ir informacijos centrai);
 • Į studijų programų kategoriją patenka Lietuvos aukštojo mokslo įstaigose vykdomos ar vykdytos Azijos studijų programos;
 • Į bibliografinių išteklių kategoriją patenka Lietuvoje sukaupti (ar egzistavę) knygų apie Azijos šalis fondai, kurių kiekis yra didesnis nei 1000 vnt.;
 • Į meno kolekcijų kategoriją patenka Lietuvoje sukaupti (ar egzistavę) meno dirbinių apie Azijos šalis fondai, kurių kiekis yra didesnis nei 100 vnt.;

Kaip priskirti įrašą regionui?

Patogumo dėlei daugumoje kategorijų įrašai yra rūšiuojami pagal Azijos regionus. Yra galimybė priskirti konkretų įrašą keliems regionams. Šioje svetainėje sąlyginai yra išskiriami šie 5 regionai:

 • Rytų Azija: japonologija, sinologija, koreanistika;
 • Šiaurės ir Centrinė Azija: tibetologija (įskaitant Butano studijas), mogolistika, Sibiro studijos;
 • Pietų ir Pietryčių Azija: indologija, Pakistano, Nepalo, Šri Lankos, Mianmaro, Tailando, Laoso, Kambodžos, Vietnamo, Indonezijos, Malaizijos, Brunėjaus, Filipinų studijos;
 • Artimieji ir Vidurinieji Rytai: arabistika (įskaitant Šiaurės Afrikos studijas), iranistika, turkologija, Vidurinės Azijos, Gruzijos, Armėnijos, Azerbaidžano studijos, semitologija, asirologija, hetitologija, egiptologija;
 • Orientas Lietuvoje: karaimų, totorių, litvakų, čigonų studijos;

Reikalavimai įkeliamiems dokumentams

Į atskirus įrašus galima įkelti paveikslėlius, nuotraukas, elektronines nuorodas bei tekstinius dokumentus. Įkeliamai medžiagai yra taikomi šie reikalavimai:

 • Svetainei tinkami paveikslėliai ar nuotraukos turi turėti plėtinius .jpg, .png, .??? ir neviršyti ????;
 • Įkeliant jau publikuotą straipsnį ar recenziją arba publikacijų sąrašą reikia turėti leidimą iš jį publikavusio leidinio ar/ir autoriaus. Tokie straipsniai įkeliami .pdf formate;
 • Įkeldami galeriją neviršykite 7 paveikslėlių;
 • Norėdami įkelti savo dar nepublikuotą straipsnį ar recenziją, pateikite ją .doc ar .docx formate. Įkeltasis dokumentas bus svarstomas mokslinio komiteto. Jį patvirtinus ir suredagavus, jis bus publikuojamas .pdf formatu;
 • Pateikdami nuorodą į internete viešai prieinamą mokslinį straipsnį, pateikite jo oficialų aprašymą, kuris turi būti sudarytas pagal šią formą: Autoriaus pavardė, vardas. straipsnio pavadinimas, leidinio pavadinimas, (leidinio sudarytojo vardas ir pavardė), leidimo vieta: leidėjas, leidimo metai, tomas, numeris, puslapiai.;
Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top