Azijos studijos Lietuvoje

Ši svetainė – elektroninė duomenų bazė, kurioje kaupiama visa su Azijos studijų istorija bei dabartimi Lietuvoje susijusi medžiaga: informacija apie Azijos studijų srityje dirbančius ar dirbusius mokslininkus, keliautojus bei vertėjus, su Azijos šalimis susijusias Lietuvoje leistas knygas, rašomas disertacijas, organizuojamus mokslinius renginius bei Lietuvoje esančias tyrimams bei studijoms reikalingų išteklių sankaupas.

Svetainė siekia skatinti Azijos studijų plėtrą Lietuvoje. Jos svarbiausi tikslai yra palengvinti Lietuvos visuomenės prieinamumą prie informacijos apie Azijos studijas Lietuvoje; pagerinti pačių Azijos studijų mokslininkų tarpusavio bendradarbiavimą ir dalinimąsi informacija tarpusavyje; pagerinti atskirų Azijos studijas vykdančių mokslo institucijų vykdomos veiklos sklaidą ir žinomumą Lietuvoje bei užsienyje;

Azijos studijų plėtrai Lietuvoje būtina sąlyga – efektyvaus mokslininkų tinklo sukūrimas, kur būtų kaupiama ir sisteminama informacija apie Azijos studijų istoriją ir situaciją, dalinamasi naujausia informacija. Deja, Lietuvoje nuo pat nepriklausomybės atkūrimo nėra visus Azijos studijų srityje dirbančius intelektualus vienijančios institucijos, ar kitos formos tokį tinklą vystyti.

Tačiau naujosios elektroninės priemonės suteikia visas galimybes šį tinklą sukurti. Atsižvelgiant į sėmingai pavykusius suomių ir skandinavų atvejus, 2012 m. kovo mėnesį paleista ši internetinė svetainė Azijos studijos Lietuvoje, kuri, tikimasi, ne tik virtualiai suburs pasaulyje išsisklaidžiusius Lietuvos mokslininkus, bet ir leis geriau pristatyti Lietuvos orientalistikos situaciją užsienyje.

Svetainės valdymas

Ši svetainė buvo inicijuota Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centro, ir jos paleidimą parėmė Japonijos fondas. Tačiau šiuo metu svetainė neatstovauja nė vienos institucijos interesų, ir tiesiog siekia sukurti palankią terpę aktyvaus mokslininkų tinklo susiformavimui. Jos administravimas, kūrimas ir vystymas yra paremti savanoriškomis iniciatyvomis. Yra tikimasi, kad prie jos kūrimo ir vystymo aktyviai prisidės visi Lietuvos orientalistai ir orientalistika besidomintieji. Apie galimybes tai padaryti – skaitykite čia.

Svetainės valdyme ir kūrime dalyvauja mokslinis komitetas, administratoriai, redaktoriai ir nariai.

Mokslinio komiteto funkcija – skatinti mokslininkų ir institucijų įsitraukimą į tinklą. Komitetas taip pat sprendžia vieno ar kito įrašo tinkamumą svetainei. Nors šį tinkamumą nustato formalūs nuostatai, galutinis sprendimas dėl įrašo talpinimo priklauso moksliniui komitetui. Šiuo metu mokslinį komitetą sudaro:

  • Doc. dr. Valdas Jaskūnas, Vilniaus universiteto Orientalistikos centras (kuruoja Pietų ir Pietryčių Azijos studijas);
  • Dr. Aurelijus Zykas, Vytauto Didžiojo universiteto Azijos studijų centras (kuruoja Rytų Azijos studijas);

Mokslinio komiteto nariu gali tapti norintys prisidėti mokslininkai (būtina sąlyga – daktaro laipsnis). Norėdamas įsijungti į mokslinį komitetą, parašykite trumpą prašymą adresu asianstudies@asc.vdu.lt.

Administratoriai prižiūri svetainės kokybę, tvirtina/atmeta, tvarko ir atnaujina jau esančius įrašus. Šiuo metu svetainės administratoriai yra:

  • Sergej Grigorjev (techninis administratorius);
  • Dr. Aurelijus Zykas;
  • Vaida Tumosaitė;

Redaktoriais (editors) tampa aktyviausieji svetainės nariai. Jie gali laisvai tvarkyti ir atnaujinti jau esančius įrašus, kurti naujus ir juos tiesiogiai talpinti svetainėje be papildomos administratorių kontrolės.

Nariai (contributors), kaip ir redaktoriai, gali tvarkyti ir atnaujinti savo sukurtus įrašus bei kurti naujus, tačiau jų pateikiami įrašai peržiūrimi administratorių. Nariu tampama sėmingai sukūrus bent du naujus įrašus ir gavus specialų slaptažodį.

Kontaktai

Svetainės elektroninis adresas yra asianstudies@asc.vdu.lt. Čia galite kreiptis su pasiūlymais ir pageidavimais.

 

 

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top