Azijos studijos Lietuvoje

Asmenybės

Rikiavimas pagal:

Andrijauskas, Antanas

1324368041andrijauskas31948

Lietuvos Mokslų Akademijos akademikas-ekspertas, profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus vadovas, Vilniaus universiteto ir Vilniaus dailės akademijos profesorius.

Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų kryptys – filosofijos istorija, estetika, meno filosofija, orientalistika, menotyra, civilizacijų studijos. Išleido – 16 monografijų, 45 studijas, sudarė 29 knygas ir paskelbė per 600 mokslo darbų įvairiomis kalbomis. Plačiau

Beinorius, Audrius

audrius-beinorius-51360db685f41 1964

Gimė 1964 m. rugsėjo 28 d. Filosofijos mokslų daktaras (nuo 1998 m.), Vilniaus universiteto Orientalistikos centro direktorius, Indologijos ir budizmo studijų profesorius (nuo 2007 m.), dėstytojas (docentu tapo 2000 m.), filosofas, humanitarinių mokslų ir habilituotas mokslų daktaras (nuo 2006 m.) Pagrindiniai moksliniai interesai: viduramžių Indijos filosofija ir religija; Pali budizmas; ankstyvoji jogačaros mokykla; Indijos astrologijos ir medicinos tradicijos; Hinduizmo ir budizmo recepcija Vakaruose.

Plačiau

Gelūnas, Arūnas

arunas_gelunas_medium1968

Menininkas, mokslininkas, penkioliktos LR vyriausybės Kultūros ministras (nuo 2010). Pagrindiniai moksliniai interesai koncentruojasi ties Japonijos meno istorija, grafika. Japonų meno motyvus naudoja savo kūryboje.

Lietuvos Nacionalinės Bolonijos proceso grupės narys (pirmininkas 2004-2008), Europos japonologų asociacijos (EAJS) narys, Lietuvos dailininkų sąjungos narys, Lietuvos filosofų draugijos narys, žurnalo Acta Orientalia Vilnensia redkolegijos narys.

Plačiau

Jaskūnas, Valdas

Valdas Jaskūnas1973

Valdas Jaskūnas yra Orientalistikos centro indologijos docentas ir administratorius, žurnalo „Kulturologija. Komparatyvistinės studijos“ redaktorių kolegijos narys, kasmetinės tarptautinės konferencijos „Azijos studijos. Problemos ir tyrinėjimai“ organizacinio komiteto narys, „Acta Orientalia Vilnesia“ redaktorių kolegijos sekretorius, konferencijos „Rytai – Vakarai“ organizacinio komiteto narys, kultūros, filosofijos ir meno instituto Komparatyvistinių kultūros studijų skyriaus mokslo darbuotojas. Taip pat Vilniaus universiteto dėstytojas ir vertėjas, verčiantis iš rusų, anglų ir sanskrito kalbų.

Plačiau

Kairys, Steponas

steponas-kairys1879 - 1964

Tikroji pavardė – Tumasonis, 1948 m. emigravęs į  JAV gyveno kaip J. Kaminskas. Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininkas, inžinierius, profesorius, Vasario 16 d. akto signataras. Be politinės ir visuomeninės veiklos reiškė didelį susidomėjimą Japonija, buvo nuvykęs į šią šalį. Būdamas 27-ių pirmasis Lietuvoje išleido pažintines knygeles apie Japonijos kultūrą, politiką bei žmones.

Koma, Kioko

KKoma-119x150

Mokslo darbuotoja, M. Romerio universiteto Azijos centro vadovė. Pagrindiniai moksliniai interesai: diskurso analizė, semiotika, informacijos ir komunikacijos mokslai, Japonijos įvaizdis Europoje (Prancūzijoje ir Lietuvoje), Prancūzijos įvaizdis, mada, tarptautinė komunikacija, stereotipai, masinių informacijos priemonių studijos. Europos Japonijos studijų asociacijos (EAJS) narė (nuo 2010).

Dėsto japonų kalbą ir šiuolaikinę Japonijos kultūrą (magistro programa) Vytauto Didžiojo universitete. Taip pat dėsto japonų kalbą Vilniaus universiteto Orientalistikos centre ir Vilniaus pedagoginiame universitete

Plačiau

Mironas, Ričardas

2008-Mironas1908 - 1979

Pedagogas, kalbininkas, vertėjas, boksininkas. Buvo atsidavęs filologijai, poliglotas. Mokėjo apie 30 kalbų. Domėjosi senosioms kalboms, mokėjo sanskritą, oriją, lotynų, senąją graikų kalbas. Taip pat mokėjo prancūzų kalbą. Indija ir jos kalbos buvo dar viena aistra, jis sugebėdavo įžiebti susidomėjimą ne vienam savo studentui plačiau domėtis sanskritu, vėliau ir hindi kalba, kurią mokėsi savarankiškai ir subūrė nedidelę grupę mokinių. Rašė įvairius Plačiau

Neimantas, Romualdas

neim1939 - 2009

Romualdas Neimantas buvo Lietuvos Mokslininkų sąjungos tikrasis narys, kultūros istorikas, orientalistas, istorijos mokslų daktaras, parašęs daugiau nei 30 knygų apie Rytų šalis.

Pagrindinė mokslo tyrimų tema – Lietuvos ir Rytų šalių kultūrų ryšiai ir sąveikos. Apie tai įvairiuose leidiniuose paskelbė nemažai publikacijų, skaitė pranešimus mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir kitose šalyse.

Poška, Antanas

Poska1903 - 1992

Lietuvių keliautojas, mokslininkas, antropologas, rašytojas, žurnalistas, vienas pirmųjų lietuvių esperantininkų. Lietuvos Azijos studijų istorijoje svarbus kaip vienas iš Tarpukario keliautojų, 1929-1936 m. lankęsis Afrikos ir Azijos šalyse: Egipte, Palestinoje, Sirijoje, Turkijoje, Irake, Irane, Afganistane, Indijoje. Domėjosi Indijos ir Lietuvos kultūriniais ryšiais, studijavo antropologiją Bombėjaus universitete, išmoko persų, sanskrito ir hindi kalbas. Kartu su mokslininku Aurelijumi Steinu dalyvavo antropologinėse ekspedicijose Himalajuose, Indijoje, Birmoje, Takla Makano dykumoje.

Savo kelionę apibendrino 8 knygų serijoje “Nuo Baltijos iki Bengalijos”. Pirmieji du tomai išleisti jam grįžus į Kauną,1939 m. Deja, II pasaulinis karas sutrukdė išsipildyti šio XX amžiaus lietuvių keliautojo svajonei, o spaudai parengti trečiojo tomo rankraščiai buvo sunaikinti. Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsirado galimybė išleisti buvusio Sovietų Sąjungos politinio kalinio knygas. Artėjant A. Poškos 100-ųjų gimimo metinių jubiliejui, susibūrė keliautojo bičiuliai ir bendražygiai, siekiantys užbaigti jo pradėtus darbus. “Nuo Baltijos iki Bengalijos” serija buvo leidžiama 2002-2012 m.

Prazauskas Algimantas

1941-04-26 - 1997-10-31

PRAZAUSKAS ALGIMANTAS (g. 1941-04-26  Mažeikiuose - m. 2007-10-31), orientalistas, istorikas, politologas, habilituotas daktaras (socialiniai mokslai, politologija), dr. (humanitariniai mokslai, istorija), VDU Politikos mokslų ir diplomatijos instituto Politologijos katedros e. prof. pareigas (nuo 1998 m.), Azijos studijų centro vadovas (nuo 2001 m.).

12
Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top