Azijos studijos Lietuvoje

Leidžiamas nuo: 2013
ISSN: 2029–2074
Adresas: Gedimino g. 44, 44240 Kaunas, Lithuania
Nuoroda internete: http://asc.vdu.lt/research/ijas/
Telefono nr. / faksas: +370-37-206 709
Registruotas duomenų bazėse: CEEOL

International Journal of Area Studies (IJAS) yra tarptautinis atvirai prieinamas mokslinis recenzuojamas žurnalas, skirtas regioninėms studijoms iš humanitarinių ir socialinių mokslų perspektyvos. Tai – pusmetinis žurnalas, leidžiamas kasmet kovo ir spalio mėnesiais. Vienas jo numeris per metus yra skirtas konkrečiam regionui (Artimiesiems Rytams, Pietų Azijai, Rytų Azijai, Užsacharo Afrikai ir Šiaurės Europai), o kitas formuojamas trans-regioniniu principu.

Išleisti numeriai:

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top