Azijos studijos Lietuvoje

Japonijos kraštutinės dešinės raida ir formos: konservatyviųjų aktyvistų atvejis

Autorius: Arvydas Kumpis
Mokslo įstaiga: Klaipėdos universitetas
Vadovas: Doc dr. Giedrius Janauskas
Autorius: Arvydas Kumpis
Elektroninė nuoroda:
https://vb.ku.lt/object/elaba:78653561/

Ši disertacija nagrinėja Lietuvoje netyrinėtą Japonijos kraštutinės dešinės grupių raišką internetinėje erdvėje. Nuo XXI a. pr. suaktyvėjęs interneto vartojimas ir pablogėjęs požiūris į Korėjas Japonijoje lėmė, jog sparčiai išaugo neapykantos kurstymo atvejų. Konservatyviesiems aktyvistams priskiriamas Makoto Sakurai mobilizavo anoniminius neapykantos aktyvistus internete ir subūrė pirmą tokio tipo organizaciją Japonijoje, pavadinimu Zaitokukai (trumpinys iš „Piliečių draugija, kuri nesutinka su Specialiosiomis zainiči korėjiečių privilegijomis“) bei kitus pilietines iniciatyvas palaikančius judėjimus. Disertacijoje buvo tirta, kaip kraštutinės dešinės grupių formavimasis ir raida yra susiję su kraštutinės dešinės lyderių (socialiai įgudusių veikėjų) kuriamu naratyvu. Disertacijos tikslas – išanalizuoti kraštutinės dešinės Japonijoje raidą, strateginio veiksmo laukų formavimą(si), ideologines gaires, konservatyviųjų aktyvistų tapatybės bruožus ir aktyvaus veikimo raiškos formas. Siekiant įgyvendinti tikslą, disertacijoje buvo išnagrinėtos konservatyviųjų aktyvistų ir kraštutinės dešinės aktyvizmo raidos ir veiklos formų ypatybės (nuo Meidži restauracijos iki Heisei eros pabaigos); sudarytas jungimosi prie socialinių judėjimų modelis, paaiškinantis pasakojimo ir potencialių dalyvių prisijungimo motyvacijos sąryšį; ištirti esminiai pasakojimu formuojamos tapatybės bruožai ir jų santykis su kraštutine dešine Japonijoje.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top