Azijos studijos Lietuvoje

Paaukoti miškai: galia ir interesai Japonijos miškų politikoje

Autorius: Linas Didvalis
Mokslo įstaiga: Tarptautinis krikščioniškasis universitetas
Autorius: Linas Didvalis
Gynimo data: 2014-09-05
Elektroninė nuoroda:
https://icu.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=4016&item_no=1&page_id=13&block_id=17

Disertacijoje analizuojama Japonijos interesų grupių veikla ir jų santykio su valstybės institucijomis dinamika po Antrojo pasaulinio karo, pasitelkiant miškų ir medienos politiką kaip atvejo studiją. Tyrime atskleidžiama skirtingų ministerijų tarpusavio ryšiai ir galios santykiai, užsienio politikos poveikis sprendimams šalies viduje, pilietinės visuomenės susiskaidymas ir priklausymas nuo užsienio organizacijų paramos, bei verslo atstovų veiksmai, siekiant ginti savo interesus. Disertacijoje parodoma sudėtinga ir neretai prieštaringa globalėjančios Japonijos situacija, kurioje susikerta siekiai tiek tausoti aplinką, tiek ir užtikrinti ekonomikos augimą, sukuriant priėjimą prie pigių, šaliai reikalingų žaliavų.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top