Azijos studijos Lietuvoje

Kinijos ir Rusijos regioninės hegemonijos interesų susikirtimas XXI amžiuje

Autorius: Konstantinas Andrijauskas
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Vadovas: Doc. dr. Vladas Sirutavičius
Konsultantas: Prof. dr. Alvydas Jokubaitis
Autorius: Konstantinas Andrijauskas
Gynimo data: 2014-02-28
Elektroninė nuoroda:
https://epublications.vu.lt/object/elaba:2117125/

Šios disertacijos tyrimo tikslas yra nustatyti regioninio užsienio politikos lygmens poveikį Kinijos ir Rusijos tarpusavio santykiams XXI amžiuje, paeiliui įvertinant: (1) ar jiems būdinga specifinė regioninio lygmens galios asimetrijos padėtis; ir jeigu taip, tai (2) kokie yra pagrindiniai jos bruožai; bei (3) kokią įtaką ji turi abiejų veikėjų padėčiai tradicinėse savo įtakos sferose bei tarpusavio strateginei partnerystei. Remiantis regionine tarptautinių santykių prieiga disertacijoje siūlomas inovatyvus regioninio lygmens galios asimetrijos teorinis modelis, sudarytas iš trijų antrinių metodologinių įrankių: sudėtinio hegemonijos matavimo įrankio, evoliucinės hegemonijos tipologijos ir išorės veikėjų skvarbos matavimo įrankio. Kompleksinė lyginamoji Kinijos ir Rusijos hegemoninės padėties ir skvarbos į viena kitos tradicines įtakos sferas analizė parodo, kad tiriamuoju laikotarpiu šiems santykiams iš tikrųjų būdinga regioninio lygmens galios asimetrijos padėtis pirmosios naudai, turėjusi didelės įtakos Maskvos pozicijų nuosmukiui regioniniu mastu. XXI amžiaus pradžioje Kinija kelia vieną rimčiausių grėsmių Rusijos regioninei hegemonijai posovietinėje erdvėje bei tampa didžiausia išorine kliūtimi jos interesų sklaidai Šiaurės Rytų Azijoje. Be to, jų tarpusavio regioninio lygmens galios asimetrija turi keletą papildomų ypatumų, keliančių grėsmę Maskvos padėčiai net ir už šių dviejų regionų ribų.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top