Azijos studijos Lietuvoje

Ankstyvosios konfucinės etikos pobūdis šiuolaikinėse filosofijos kontroversijose

Autorius: Vytis Silius
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Vadovas: Prof. dr. Marius Povilas Šaulauskas
Konsultantas: Prof. dr. Henry Rosemont, Jr., Prof. dr. Roger T. Ames
Autorius: Vytis Silius
Gynimo data: 2014-06-30
Elektroninė nuoroda:
https://epublications.vu.lt/object/elaba:2137049/

Disertacijos tyrimo objektas – dabartinis nesutarimas tarp dviejų filosofinių ankstyvosios konfucinės etikos interpretacijų Vakaruose: konfucinės dorybių etikos ir konfucinės vaidmenų etikos. Disertacijoje tiriami skirtingi aiškinimai kas laikytina ankstyvosios konfucinės etikos svarbiausiais bruožais. Tuo pačiu, disertacijoje rekonstruojama bei kritiškai analizuojama kintanti vakarietiškoji ankstyvojo konfucianizmo recepcija. Pasirinktos interpretacijos disertacijoje lyginamos siekiant kritiškai pasverti tarp jų šalininkų tebeegzistuojančius nesutarimus bei įvertinti naujai pasiūlytos alternatyvios ankstyvojo konfucianizmo interpretacijos – konfucinės vaidmenų etikos – plėtojimo perspektyvas. Disertacijoje įrodinėjama, jog alternatyvi konfucinė vaidmenų etikos interpretacija ankstyvojo konfucianizmo etinių idėjų ašimi laikydama reliacinę žmogaus sampratą, žmogų aiškinančią kaip jo gyvenamų sąryšių ir vaidmenų visumą, sprendžia abi pagrindines nūdienoje dominuojančią konfucinę dorybių etikos interpretaciją silpninančias problemas: nebendramatiškumo iššūkį bei sąryšingumo svarbos ankstyvajame konfucianizme marginalizavimą. Todėl konfucinė vaidmenų etikos interpretacija turi būti plėtojama toliau, siekiant pilnai atskleisti ir suvokti sąryšingumo ir šeiminių bei bendruomeninių vaidmenų svarbą (bei jų ribas) ne tik ankstyvajai konfucinei etikai, bet ir šiuolaikinių Vakarų diskusijoms apie etikos sritį ar filosofinę žmogaus sampratą.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top