Azijos studijos Lietuvoje
Rikiavimas pagal:

Paukštis be gūžtos

Autoriai: Džošis, Ilačandras
Vertė: Urbanavičiūtė-Markevičienė, Ona Žaneta
Išversta iš: Hindi
Leidimo metai: 1984

Ilačandras Džošis žymiausiame savo romane ,,Paukštis be gūžtos“ atskleidžia skaudžias XX a. antrosios pusės Indijos didmiesčio socialines problemas. Romane vaizduojamas kapitalizmo persmelktas miestas, kuriame žmogaus gyvybė praradusi vertę. Žmogus vertinamas ne pagal asmenines savybes, gabumus ar išsilavinimą, bet pagal tai, kiek pelno sugeba nešti godumo apakintai valstybei.

Plačiau

Kalno aimana

Autoriai: Kawabata, Yasunari
Vertė: Mickienė, Aldona
Išversta iš: rusų
Leidimo metai: 1983

„Kalno aimana“ –  tai mažiau žymus Yasunari Kawabatos romanas kuriame vaizduojamas pokarinės japonų inteligentijos gyvenimas. Kūrinio centre atsiduria firmos darbuotojas Šingas Ogata bei jo šeima, nepatyrusi laimės.

„Kalno aimanos“ istorijos pradžia nukelia mus į šešiasdešimt antrąją Šingo Ogatos gyvenimo vasarą. Pagrindiniai romano herojai : Šingas su savo žmona Jasuka, sūnumi  Šiuičiu bei marčia Kikuka gyvena Kamakūros mieste. Tačiau iš pažiūros laimingos šeimos paveikslas yra klaidingas.  Netrukus mes sužinome, jog  Šiuičis yra neištikimas savo žmonai Kikukai, o senstantis Šingas vis dažniau susiduria su atminties problemomis. Slogūs prisiminimai ir sapnai apie mirusiuosius draugus, vis dažniau aplanko Šingą. O vieną naktį pažadintas cikadų, jis išgirstą kalno aimaną ir ją priimą kaip mirties pranašę.Netrukus  pro duris įžengę ir Šingo duktė Fusaka.  Vienoje rankoje laikydama seną furošikę, kitoje dukteris, ji grįšta pas tėvus. Šingas kaltina savo  praeities veiksmus ir mano jog yra atsakingas už savo vaikų nelaimingą gyvenimą. Ir nors nelaimingas šeimos gyvenimas slegia  herojų, jo mintyse neblėsta idealistinis velionės Jasukos sesers paveikslas, kurią jis tebemyli. Plačiau

Penkios mylinčios moterys

Autoriai: Ihara Saikaku
Vertė: Ferensienė, Goda
Išversta iš: rusų
Leidimo metai: 1983

Ši knyga sudaryta iš keturių pasakojimų rinkinių, kuriuose vaizduojama Edo laikotarpio Japonija ir joje gyvenantys įvairių luomų bei profesijų žmonės. Tai istorijos iš realaus XVII a. Japonijos kasdienio gyvenimo apie meilės malonumus, gyvenimo komiškumą, aistros pavojus, japoniškas tradicijas, lyčių ir luomų santykius. Saikakaus kūrinių veikėjai, peržengę visuomenės ir religijos įstatymus, nubaudžiami arba žūsta. Autoriaus idealas – taupus, apdairus prekybininkas, darbštus amatininkas, geras šeimos tėvas ir sūnus, ištikima žmona ir pasiaukojanti duktė. Vis dėlto jis užjaučia ir tuos, kurių poelgiai ir jausmai neatitinka nustatytų gyvenimo taisyklių, parodo jų gyvenimo tragizmą. Plačiau

Dama kaip perlas

Autoriai: Kikučis, Kanas
Vertė: Viršulis, Antanas
Išversta iš: Rusų
Leidimo metai: 1982

XIX a. Japonijoje sparčiai vystėsi kapitalistinė pramonė ir daliai aristokratijos, nenorinčios galutinai nuskursti, teko prisitaikyti prie naujai kylančios klasės – buržuazijos. Ši atmosfera pavaizduota ir Kano Kikučio romane ,,Dama kaip perlas“.

Romane pasakojama kaip vienas iš pagrindinių romano veikėjų, Acumis Šinjičiras vykdamas į Jugavarą pas savo žmoną, atsitiktinai tampa bendrakeleiviu su Aokiu Džiunu, jaunu studentu, kuris yra įskaudintas mylimos moters, po to blaškosi po Tokijo viešbučius nerasdamas ramybės ir galiausiai nusprendžia išvykti kuo toliau nuo Tokijaus. Plačiau

Daina apie žuvėdras

Autoriai: Inui, Tomiko
Vertė: Žemaitytė, Petrė
Išversta iš: Rusų
Leidimo metai: 1982

Knygos veiksmas vyksta Kabusimos saloje, Aomorio prefektūroje. Į šią ramią salą, aplink kurią visada gausu silkių ir kitų žuvų, kiekvienais metais grįžta perėti tūkstantiniai žuvėdrų pulkai. Šiose vietose žuvėdros nuo seno yra laikomos šventais paukščiais – žuvų dievo pasiuntiniais. Saloje stovi žuvų dievo šventykla. Saloje įkurtas žuvėdrų draustinis.

Plačiau

Migdolo medis. Persų pasakos

Vertė: Zdanavičius, Alfonsas
Išversta iš: rusų
Leidimo metai: 1982

Persų pasakų rinkinys ,,Migdolo medis“ – tai puikus būdas bent šiek tiek susipažinti su persų kultūra, panagrinėti liaudies gyvenimo išmintį ir pasaulėžiūrą, kuri skaitytojui leidžia įsijausti į paslapčių ir fantazijų kupiną pasaulį, atsiskleidžiantį pačia gražiausia ir įdomiausia kultūros forma – pasaka.

Šiame rinkinyje apstu linksmų nuotykių, pamokančių istorijų, neretai keliančių susižavėjimo šypseną, o užslėptas moralas moko skaitantįjį doros, sąžiningumo bei pagarbos kitam. Pasakose nevengiama parodyi, jog blogas personažas niekuomet neliks nenubaustas –  jis neteks gyvybės ar bus pažemintas, tačiau blogi darbai nebus užmiršti, o geras veikėjas, nors ir patirdamas nesėkmes, vis tiek pasieks savo tikslą, taps laimingas ir didžiai gerbiamas. Plačiau

Amita

Autoriai: Jašpalas
Vertė: Urbanavičiūtė-Markevičienė, Žaneta
Išversta iš: Hindi
Leidimo metai: 1981

Jašpalas (g. 1903) – Indijos rašytojas, rašęs hindi kalba. Daugelio kritikų nuomone, Jašpalas yra vienas talentingiausių hindi literatūros kūrėjų. Romaną „Amita“ autorius parašė tuomet, kai ypač domėjosi taikos gynimo problemomis. Jo manymu, žmonija privalo pašalinti karo grėsmę ir įtvirtinti visuotinę taiką. Jo lankymasis Europoje tik dar labiau sustiprino įsitikinimą, kad niekam verta politika, kuri karą laiko vieninteliu konfliktų sprendimu. Todėl ir jo romanas – pacifistinis. Autorius tvirtai įsitikinęs, kad kiekviena šalis turi teisę pasirinkti visuomeninę santvarką, derindama ją su savo tradicijomis ir įsitikinimais. Kiekvienas žmogus gali ne tik kurti, bet ir tobulėti dvasiškai ir, jeigu tokių žmonių būtų daugiau, neabejotinai visa visuomenė būtų dorovingesnė ir laisvesnė. Tačiau tai įmanoma pasiekti tik nenaudojant prievartos. Plačiau

Devynių Sapnas Debesyse

Autoriai: Kim Manjun
Vertė: Montvilienė, Dalia
Išversta iš: rusų
Leidimo metai: 1977

„Devynių Sapnas Debesyse“ tai žymaus XVII a. rašytojo Kim Man Džuno romanas. Jis pasakoja apie 8 fėjų ir vienuolio Son Džino gyvenimą ir meilę. Prasikaltę, išvaryti iš palaimingojo pasaulio, jie gimsta įvairiose šalies vietose, kaip žemiškojo pasaulio gyventojai. Vėliau jie susieja savo likimus, fėjoms pavirtus neregėto grožio mergaitėmis, kurios suvilioja dailų jaunikaitį So Ju, buvusį vienuolį Son Džiną, tampa jo žmonomis ar sugulovėmis. Paprastų žmonių pasaulyje,So Ju pagaliau veda imperatoriaus dukterį, tampa ministru bei pavyzdžiu kitiems. Grįžę atgal pas savo mokytoją, fėjos kartu su So Yu susėdo ir pasinėrė į Budos mokymą. Plačiau

Sunkios pagirios

Autoriai: Kaikas, Takešis
Vertė: Paraščiakas, Antanas
Išversta iš: rusų
Leidimo metai: 1977

Romane „Sunkios pagirios” šios knygos autorius Takešis Kaikas analizuoja Japonijos padėtį besibaigiant Antrojo pasaulinio karo metams. Kūrinyje bandoma atskleisti Japonijos tautos dvasinė šoko būsena po kapituliacijos bei militaristinio režimo žlugimo. Stengiamasi parodyti tų laikų japonų kilusias abejones dėl ilgaamžės  savo kultūros tradicijų patvarumo bei jų pačių ateities kelio pasirinkimas. Autorius šią būseną perteikia per pagrindinį šios knygos veikėją. … Plačiau

Dzoris Miro

Autoriai: Halšojanas, Mušehas
Vertė: Kudriavcevas, Mykolas
Išversta iš: Armėnų
Leidimo metai: 1977

Knygoje pasakojamas armėno Dzorio Miro gyvenimas. Apysaka parašyta sąmonės srautu, gana autobiografiška. Dzoris Miro labai primena rašytojo tėvą, išeivį iš Vakarų Armėnijos, kuris, tragišku armėnų skerdynių Turkijoje laikotarpiu, paliko savo tėviškę ir apsigyveno Rytų Armėnijoje, kurioje jau kūrėsi tarybų valdžia. Apysakoje veiksmas nuo dabarties vis persikelia į praeitį, į Dzorio Miro prisiminimus. Tai leidžia suprasti, jog nėra tiesiog šiaip sau šokinėjama nuo vienos minties prie kitos, viskas nuosekliai pasakojama naudojant sąmonės srautą. Plačiau

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top