Azijos studijos Lietuvoje

Rašomos disertacijos


Atsiprašome, šiuo metu įrašų nėra...

Apgintos disertacijos

Indijos Dalitų studentų judėjimas: nuo identiteto politikos iki kontrakultūros

Autorius: Kristina Garalytė
Mokslo įstaiga: Vytauto Didžiojo universitetas
Gynimo metai: 2016

Šios disertacijos tyrimo objektas yra menkai tyrinėtas bei pagreitį įgaunantis fenomenas – dalitų, t.y. buvusių neliečiamųjų, studentų judėjimas Indijoje. Disertacija paremta antropologiniu etnografiniu lauko tyrimu Indijos universitetuose, kuriuose pastaraisiais metais pastebima suintensyvėjusi dalitų studentų politinė mobilizacija. Remdamasi socialinių judėjimų „rėminimo“ teorija (Snow et al., 1986; Snow & Benford, 1988; Snow & Benford, 1992; Benford & Snow, 2000), disertacijos autorė atskleidė, kaip dalitų studentų judėjimas idėjiškai formuoja dalyvių pasaulėvaizdį; kokiais resursais remiantis judėjimas konstruoja savo ideologiją ir politinį repertuarą; kaip judėjimas siejasi su platesniu universitetų, regionų ir visos Indijos sociopolitiniu kontekstu; kaip įvairūs studentai saistosi su dalitų studentų judėjimu. Plačiau

Tapatybės konstravimas Britanijos ir Indijos kine: pokolonijinis aspektas

Autorius: Deimantas Valančiūnas
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Gynimo metai: 2013

Disertacijos objektas yra komercinis Britanijos ir Indijos kinas bei jame konstruojamos tapatybės. Tapatybės konstravimo problematika Indijos ir Britanijos filmuose yra tiriama remiantis trimis tapatybės analizės pokolonijinėje teorijoje pjūviais: kolonijinio diskurso kritika, antikolonijiniu nacionalizmu ir tautinės tapatybės konstravimu bei diasporinės tapatybės problematika. Lyginamasis dviejų, praeityje kolonijiniais saitais susietų valstybių kino filmų tyrimas leido pažvelgti į kompleksines tapatybės artikuliavimo pokolonijiniame laikotarpyje galimybes ir parodė, kad kolonijinė praeitis nėra vien tik istorinis reliktas, bet viena iš tapatybės konstravimo priemonių, nuolat sugrąžinama ir permąstoma šiuolaikinėje populiariojoje kultūroje ir kinematografijoje. Plačiau

Array Pages (999999): [1] 2 3 » ... Last »
Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top