Azijos studijos Lietuvoje

Rašomos disertacijos

Terorizmo suvokimo bendrumai ir skirtumai: Lietuvos ir Saudo Arabijos atvejis

Autorius: Gintarė Sereikaitė

Darbo metodologijoje naudojami keturių fokus grupių interviu bei šeši individualūs interviu su musulmonais Lietuvoje. Pristatomi požiūriai su pavyzdžiais, kurie patvirtina arba paneigia išsikeltą klausimą – kaip lietuviai mato musulmonus, ir kiek terorizmo diskursas visuomenėje turi įtakos nuomonės formavime. Tyrime atsiskleidė, kad lietuviai vertina musulmonus ir Artimųjų Rytų gyventojus per itin dichotomišką pasaulėvaizdį. Pagrindiniai išryškėję socialinės diferenciacijos aspektai, formuojantys atskirtį tarp „mūsų“ ir „kitų“: kultūriniai – Vakarų ir Artimųjų Rytų kultūros; vertybiniai; moraliniai; politiniai; religiniai; ekspansiniai.

Šiuolaikinis iraniečių ritualinis mandagumas (ta’arof) ir kultūrinė tapatybė sociokultūrinėje interakcijoje: Teherano atvejis

Autorius: Dalia Sabaliauskienė