Azijos studijos Lietuvoje

Irano užsienio politikos vertinimas Khumayni teisingumo sampratos perspektyvoje

Autorius: Ieva Koreivaitė-Sadauskienė
Mokslo įstaiga: Vilniaus universitetas
Vadovas: Prof. Dr. Evalas Nekrašas, Doc. dr. Dovilė Jakniūnaitė
Konsultantas: Prof. dr. Egdūnas Račius
Autorius: Ieva Koreivaitė-Sadauskienė
Gynimo data: 2016-11-07
Elektroninė nuoroda:
https://epublications.vu.lt/object/elaba:19563981/

Disertacijos tikslas yra išanalizuoti pirmojo Irano aukščiausiojo lyderio ayatulah Khumayni teisingumo sampratą ir taip sukurti analizės perspektyvą, padėsiančią tirti Irano užsienio politiką. Disertacijoje buvo parodyta, kad kompleksiška Khumayni politinės minties ir teisingumo sampratos logika gali būti matoma kaip vientisas ar išskaidytas į segmentus naratyvas šiandienėje Irano užsienio politikos logikoje. Tad kiekvienas Irano praktinės politikos atvejis gali būti aiškinamas per Khumayni teisingumo diskursą. Khumayni teisingumo sampratos analizė rėmėsi Kembridžo mokyklos politinės minties istorikų J. G. A. Pococko teksto kontekstualizavimo ir Q. Skinnerio politinės teorijos poveikio analizės gairėmis. Tyrimas parodė, kad teisingumas, kaip pirminis šy’itinio islamo principas, yra išlaikęs tokį pat statusą neo-šy’itinėje Khumayni ideologijoje. Politinis teisingumas negali būti suspenduojamas, o jo svarba yra įtvirtinta Irano Konstitucijoje bei egzistuoja politiniai ir socialiniai baudimo mechanizmai, jei šio principo nesilaikoma. Tyrimas taip pat parodė, kad khumaynistinė teisingumo samprata turi stiprią globalią dimensiją bei implikuoja tam tikrą politinį elgesį, kurį Iranas vadina teisingu, o tarptautinė bendruomenė jo nesupranta, kaip tokio: pavyzdžiui, revoliucinių idėjų sklaida ir parama pasipriešinimo judėjimams užsienyje, priešiškumas Vakarų valstybėmis ir kt. Taip pat Khumayni teisingumo sampratos analizė atskleidžia pragmatiškumo ir idealizmo santykį Irano užsienio politikoje bei kitus su tarptautiniu teisingumu susijusius aspektus.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top