Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: sanskritas
Išversta iš: sanskritas
Autoriai: Nežinomas
Vertė: Beinorius, Audrius
Pilnas versto šaltinio bibliografinis aprašas:

Šri Šankaracaryagranthavali. Prathamo bhagah: Išadidašopanišadah Šankarabhašyayuktah, ed. Šri Govinda Šastri (Dilli: Motilal Banarsidass, 1992).


ISBN: 5415019316; 978-5-415-02338-7
Leidimo vieta: Vilnius
Leidimo metai: 2006
Leidykla: Vaga

Upanišados – tai knyga, kurioje pateikiami senieji indų tekstai, pasakojanttys apie savęs pažinimą per mistiška pasaulį.  Ši knyga pasakoja apie tokius paprastus bei fiziologinis dalykus kaip kvėpavimas, jutimas ir matymas sudievinant juos. Taip pat atpasakojamos kelios legendos apie žmogaus tapimą žmogumi bei išėjima iš reinkarnacijos rato.  Į šią knygą sudėtos Upanišados ar jų dalys.  Jos pateiktos kaip atskiri skyriai. Prieš kiekvieną Upanišadą yra įžanginis puslapis, kuriame nurodomas Upanišados pavadinimas bei įžanginis žodis, kas joje nupasakojama.

Visos Upanišados eiliuotos arba pusiau eiliuotos, prie kiekvieno posmo nurodytas numeris. Knygos gale yra paaiškinimų skyrius, kuriame pagal numerį paaiškina to posmo terminologija bei ką norima tame posme perteikti skaitovui. Po kiekvienos Upanišados ar per ilgesnės vidurį yra paveikslėliai, kuriuose parodoma to meto Indijai svarbūs kultūriniai bei religiniai atvaizdai  Ši knyga įdomi. Ją skaitant galime pamatyti senovės indo filosofinį bei socialinį supratimą bei dvasinį pasaulį. Beje, verta paminėti, kad ši knyga yra pirmoji knyga, kurioje iš sanskrito tekstų paimtos Upanišados yra išverstos tiesiai į lietuvių kalbą.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top