Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: japonų
Autoriai: Tokutomi, Kenjiro ( Tokutomi, Roka)
Vertė: Paulauskas, Stasys
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 1938
Leidykla: Atžala

Kendžiro Tokutomi romano “Samurajaus duktė“ pagrindinė siužeto linija – tai Nami-ko Kataoka ir Takėjaus Kavašimos meilės istorija. Knyga pradedama scena, kai jauna žmona laukia grįžtančio iš darbo mylimo vyro. Pasakodamas apie jaunos šeimos gyvenimą, rašytojas sumaniai aprašo Nami-ko šeimą: samurajų generolą tėvą, mirusią mamą, pamotę, studijavusią Londone, seseris, brolį…Vėliau smulkiai skaitytojui aprašoma ir Takėjaus Kavašimos šeima. Jaučiama, kad tradicinėje japonų visuomenėje šeima, kilmė yra labai svarbu.

Išryškindami pagrindinių herojų gerumą, darbštumą, nepaperkamumą,  romane veikia ir neigiami herojai: tai Takėjaus pusbrolis Kidživa „…ypatingai malonaus veido. Jį tik temdė žiauri išraiška…“, lengvos naudos ieškotojas pirklys Jamakas.

Kendžiro Tokutomi pasakodamas apie neigiamų herojų darbus ir jų savybes mėgsta išryškinti pagrindinių herojų teigiamus bruožus. Taip Takėjaus mama matydama pas ją besimokančios merginos O-Tojos netvarkingumą prisimena, kokia paslaugi, tyli, rami, darbšti yra Nami-ko.

Romane dažnai aprašoma Japonijos gamta, maistas, drabužiai. Įdomu sužinoti apie japonų šeimos tradicijas, vyriausio šeimos nario galias.

Sumaniai vystomas siužetas, įvykių gausa įtraukia skaitytoją ir norisi, kuo greičiau sužinoti, kaipgi baigsis Nami-ko ir Takėjaus meilės istorija. Ar dar susitiks pagrindiniai herojai? Ar pasveiks Nami-ko?

Bet japonų skaitytojai šį romaną daugiau vertino už jų tautos idealų iškėlimą: samurajų narsumą ir kilnios, kultūringos garbės troškimą. Nes Kendžiro Tokutomi romano „Samurajaus duktė“ veiksmas vyksta kinų – japonų karo metu. Autorius vaizdingai piešia pagrindinių herojų, samurajaus generolo Kataoka ir leitenanto Takėjaus, didvyriškumą, karžygiškumą, pasiaukojimą. Idealizuoja japonų tautos nepriklausomybės siekius, laisvės troškimą ir ištvermę.

Kendžiro Tokutomi romanas „Samurajaus duktė“ – tai tikriausiai geriausias šio rašytojo darbas ir vienas populiariausių japonų literatūros kūrinių.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top