Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: anglų
Išversta iš: anglų
Autoriai: XIV Dalai Lama
Vertė: Kugevičius, Algirdas
Pilnas versto šaltinio bibliografinis aprašas:

His Holiness the Dalai Lama XIV, The Four Noble Truths, Thorsons Publishers, London, 1998.


ISBN: 9955-518-12-X
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 2004
Leidykla: R. Anankos

Jo šventenybės Dalai Lamos XIV knyga „Keturios Tauriosios Tiesos” tai įvadas į budizmo pagrindus. Tik supratus ir šiomis tiesomis vadovaujantis įmanoma praktikuoti Budos mokymą (Dharmą). Knyga yra skirta vakariečiams, joje nagrinėjami pagrindiniai budizmo (Madhjamakos filosofinės budizmo mokyklos) principai, taip pat kalbama apie religijos reikšmę žmogui plačiąja prasme bei religinį tolerantiškumą. Knyga  yra sudaryta iš dviejų dalių: pagrindą sudaro Jo Šventenybės skaitytos paskaitos apie Keturias Tauriąsias Tiesas- Budos mokymo pagrindą Barbakano centre, Londone bei priedas „Atjauta- žmogaus laimės pagrindas” – paskaitos tekstas, kuris buvo skaitytas Laisvos prekybos centre, Mančesteryje.

Dvasinis Tibeto lyderis pradeda aiškinti budizmo pagrindus remiantis santykinės ir absoliučios atjotos ryšiu: „Supažindindamas žmones su budistiniais mokymais, mėgstu remtis dviem principais. Pirmasis reiškinių tarpusavio priklausomybė.Antrasis- nesmurtavimas, kurį imasi praktikuosi budistas, suprantantis tikrovės prigimtį kaip reiškinių tarpusavio priklausomybę.“. Keturių tauriųjų tiesų ištakas Jo Šventenybė aiškina kaip atsakymą į klausymą: „Kaip pasiekti laimę ir atsikratyti kančios?“. Atsakymas yra atrandamas aiškinant keturias tiesas: kentėjimo- žmogaus gyvenimo pagrindas yra kančia, kurio šaltinį (antroji tiesa) sudaro nežinojimas, baigties- išsilaisvinimas iš kančių ir į tai vedančio kelio tiesa.

Antrojoje dalyje apie atjautą kalbama, kad viskas pasaulyje prasideda nuo pačio žmogaus- norint pakeisti pasaulį, pirmiausia turi pasikeisti pats. Jo Šventenybė aiškina kas yra tikroji atjauta- pagarba kitiems ir suvokimas, kad visi esame vienodai lygus, taip pat pabrėžiama atjautos galią pačiam žmogui.

Jo Šventenybės knyga yra skirta visiems- tikintiems ir ateistams, norintiems pažinti ar praktikuoti dharmą. Budizmo aspektai yra aiškinami šiuolaikinio pasaulio kontekste, todėl nėra sunku suprasti, ką turėtų galvoti ir jausti budistų bendruomenės narys (Sangha). Dalai Lama savo knygą pabaigia paskatinimu: „Santarvės negalima pasiekti vien sėdint ir meldžiantis. Reikia darbo ir didelių pastangų.“

Jo šventenybė Dalai Lama XIV – Nobelio premijos laureatas, pasaulietis, dvasinis Tibeto žmonių vadovas. Nuo 1959 m. tremtyje, taikiais būdais siekia Tibeto autonomijos. Jo šventenybė yra viena iš ryškiausių šio ir praėjusio amžiaus asmenybių.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top