Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: 2019
Išversta iš: anglų
Autoriai: Inoguchi, Rikihei, Nakajima, Tadashi, Pineau, Roger
Vertė: Venckevičius, Norbertas
ISBN: 9789955266907
Leidimo vieta: Vilnius
Leidimo metai: 2019
Leidykla: Briedis

Antrojo Pasaulinio karo metais Rikihei Inoguchi, Tadashi Nakajima ir Roger Pineau kovojo skirtingose barikadų pusėse. Tačiau šiam pasibaigus juos suartino 1944 metais Japonijos kariuomenės suformuotas specialusis kamikadzių, arba dar kitaip – shimpu būrys. Precedento šiuolaikinėje karyboje neturinti taktika pasauliui kėlė tiek susižavėjimą ryžtingais ir atsidavusiais savo šaliai, kariais, tiek liūdesį dėl daugybės prarastų gyvybių. Knygoje ,,Dieviškasis vėjas. Japonų kamikadzės per II pasaulinį karą’’, kuriai komentarus rašė amerikiečių istorikas R. Pineau, o kapitonai R. Inoguchi bei T. Nakajima, prisidėję prie kamikadzių būrio formavimo, dalinasi savo atsiminimais.

Autoriai, kurie taip pat tapo ir šių įvykių liudytojais, pasakoja apie priežastis, lėmusias priimti sprendimą suformuoti specialujį kamikadzių būrį, jaunų pilotų bei jų vadų nuotaikas ir jausmus, gyvenimo sąlygas, pasiruošimą užduočiai atlikti, dalinasi paskutiniaisiais karių laiškais jų šeimoms. Knygoje daug dėmesio skiriama pirmojo kamikadzių būrio vado J. Sekio portretui, jo išgyvenimams, aprašyti. Nors jis, kaip ir visi likę specialiojo būrio pilotai, buvo tvirtai apsisprendęs skristi savo valia, vėliau karių pasiryžimas ėmė svyruoti. Tai įvyko po metų, 1945 – siais, kada pasklidus kalboms apie apgailėtiną Japonijos imperijos kariuomenės padėti, aukoti gyvybės niekas nebematė prasmės. Tačiau pilotai į pražutį buvo siunčiami bet kuriuo atveju, o tam vadovavo kamikadzių tėvu pramintas viceadmirolas T. Onishi. Pastarojo gyvenimui tuo sunkiu laikotarpiu aprašyti, autoriai knygoje paskyrė didelę dalį.

Knygoje aiškiai iškyla bombonešių apšaudomo aerodromo vaizdai, pilotų, sužinojusių savo lemtį ryžtu degančios akys ir sunkiai ašaras tramdančio viceadmirolo veidas. Autorių pateikiami detalūs įvykių, asmenybių bei pokalbių aprašymai, neleidžia suabejoti jų liudijimu. Įtaigumo taip pat suteikia oficialūs karo metu surinkti duomenys ir fotografijos. Tačiau skaitytojas faktais bei datomis neužverčiamas, o pats pasakojimas labiau primena grožinės literatūros kūrinį, ne istorinį dokumentą.

Knygoje ,,Dieviškasis vėjas. Japonų kamikadzės per II pasaulinį karą’’ pateikiami specialiojo kamikadzių būrio formavimo liudijimai. Atskleidžiamos šį sprendimą lėmusios priežastys, dalyvių išgyvenimai ir jų laiškai. Kartu su gausia faktine medžiaga, knyga suteikia įdomios informacijos apie šią beprecedentę taktiką.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top