Azijos studijos Lietuvoje

Rytų Azijos studijų istorija Lietuvoje yra labai neilga, kadangi mokančiųjų šio regiono kalbas ar profesionaliai išmanančiųjų Tolimųjų Rytų specifiką ir galinčių dėstyti, buvo labai nedaug. Todėl šios studijos prasideda nuo japonų kalbos dėstymo jau po nepriklausomybės atkūrimo. Vilniaus universiteto (VU) Orientalistikos centro istorija prasideda nuo 1992 m., kuomet japonų kalbą pradėjo dėstyti Sankt Peterburgo universitete japonų filologijos specialybę įgijusi Dalia Švambarytė. Klaipėdos universiteto (KU) Orientalistikos centras irgi prasidėjo nuo japonų kalbos ir kultūros dėstymo, kurį inicijavo Vytautas Dumčius. Azijos studijų istorija Vytauto Didžiojo universitete (VDU) taip pat pirmiausia susijusi su japonų kalbos vertėjo A. Ališausko asmenybe ir iniciatyvomis nuo 1993 m.

Tik XXI a. pradžioje atsirado galimybės pastoviai ruošti Azijos studijų specialistus Lietuvoje. Nuo 2000 m. VU vykdoma bakalaurinė lyginamųjų Azijos studijų, vėliau – magistrinė šiuolaikinių Azijos studijų programos; 2007 m. VDU pradėta magistrinė Rytų Azijos regiono studijų, 2012 m. – bakalaurinė Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų programos. Japonų kalba toliau dėstoma KU, japonų ir kinų kalbos – VU Rytų kalbų mokykloje, o japonų, kinų ir korėjiečių – VDU.

Publikacijos apie Rytų Azijos kalbų ir kultūrų dėstymą Lietuvoje

Knygos:

Svetainėje publikuoti straipsniai:

Internete viešai prieinami straipsniai:

  • Devenaitė, Violeta. 2005. Ritoania ni okeru nihongaku no jijō. Fukusenkō no kanōsei. Acta Orientalia Vilnensia, vol. 6 (1). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 75-76.
  • Švambarytė, Dalia. 2005. Japan Studies and the Disciplines. Acta Orientalia Vilnensia, vol. 6 (1). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 9-17.
  • Žukauskienė-Čepulionytė, Gabija. 2001. Dešimties metų Lietuvos ir Japonijos kultūros ryšių apžvalga. Mokslas ir gyvenimas, spalis.

Kiti straipsniai ar knygų dalys:

 

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top