Asian studies in Lithuania

Rytų Azijos studijų istorija Lietuvoje yra labai neilga, kadangi mokančiųjų šio regiono kalbas ar profesionaliai išmanančiųjų Tolimųjų Rytų specifiką ir galinčių dėstyti, buvo labai nedaug. Todėl šios studijos prasideda nuo japonų kalbos dėstymo jau po nepriklausomybės atkūrimo. Vilniaus universiteto (VU) Orientalistikos centro istorija prasideda nuo 1992 m., kuomet japonų kalbą pradėjo dėstyti Sankt Peterburgo universitete japonų filologijos specialybę įgijusi Dalia Švambarytė. Klaipėdos universiteto (KU) Orientalistikos centras irgi prasidėjo nuo japonų kalbos ir kultūros dėstymo, kurį inicijavo Vytautas Dumčius. Azijos studijų istorija Vytauto Didžiojo universitete (VDU) taip pat pirmiausia susijusi su japonų kalbos vertėjo A. Ališausko asmenybe ir iniciatyvomis nuo 1993 m.

Tik XXI a. pradžioje atsirado galimybės pastoviai ruošti Azijos studijų specialistus Lietuvoje. Nuo 2000 m. VU vykdoma bakalaurinė lyginamųjų Azijos studijų, vėliau – magistrinė šiuolaikinių Azijos studijų programos; 2007 m. VDU pradėta magistrinė Rytų Azijos regiono studijų, 2012 m. – bakalaurinė Rytų Azijos šalių kultūrų ir kalbų programos. Japonų kalba toliau dėstoma KU, japonų ir kinų kalbos – VU Rytų kalbų mokykloje, o japonų, kinų ir korėjiečių – VDU.

Publikacijos apie Rytų Azijos kalbų ir kultūrų dėstymą Lietuvoje

Knygos:

Svetainėje publikuoti straipsniai:

Internete viešai prieinami straipsniai:

  • Devenaitė, Violeta. 2005. Ritoania ni okeru nihongaku no jijō. Fukusenkō no kanōsei. Acta Orientalia Vilnensia, vol. 6 (1). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 75-76.
  • Švambarytė, Dalia. 2005. Japan Studies and the Disciplines. Acta Orientalia Vilnensia, vol. 6 (1). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, p. 9-17.
  • Žukauskienė-Čepulionytė, Gabija. 2001. Dešimties metų Lietuvos ir Japonijos kultūros ryšių apžvalga. Mokslas ir gyvenimas, spalis.

Kiti straipsniai ar knygų dalys:

 

 

The history of East Asian Studies in Lithuania is very brief.  This is primarily because of the lack of cultural and language specialists with the ability to teach in Universities in the past.  Due to this, Lithuania’s study of East Asia didn’t begin until after Lithuania gained its Independence.

The Centre of Oriental studies of Vilnius University opened in 1992 when Dalia Švambarytė, a graduate of Japanese Philology at St. Petersburg University started teaching Japanese language classes. The Centre of Oriental studies of Klaipėda University also started teaching Japanese language and culture classes, which were initiated by Vytautas Dumčius. Like the other Universities, Vytautas Magnus University also began to offer classes based around Japanese language, initiated by translator A. Ališauskas.

Only in the beginning of 21st century was the university program in Asian studies finally established. Since 2000 Vilnius University has offered a Comparative Asian Studies program for undergraduate   students, and later Contemporary a Asian Studies Masters Program. Both Japanese and Chinese languages are included in the programs.

Vytautas Magnus University established a Masters Program in East Asian Studies since 2007 and an undergraduate program of East Asian cultures and languages in 2012. ​​These programs offer Japanese, Chinese and Korean languages. Japanese language is also being taught at Klaipėda University.

 

Initiators of the project: Japan foundation VDU
Top