Azijos studijos Lietuvoje

Per pietinę Indiją, nuo Kabulo iki Stambulo

Autoriai: Poška, Antanas
Tomų skaičius: 8
Serija: Nuo Baltijos iki Bengalijos, T. 8, (sud. Birutė Ilgūnienė)
Leidimo vieta: Klaipėda
Leidimo metai: 2012
Leidykla: Vilko takas

Aštuntasis tomas užbaigia Antano Poškos knygų seriją „Nuo Baltijos iki Bengalijos”. Šioje knygoje autorius aprašo savo kelionę atgal į Lietuvą. Išvykęs iš Indijos jis vėl įvairiausiomis priemonėmis keliauja į šiaurę. Keliauja per Pakistaną, Afganistaną, pagaliau ir per Iraką Turkijos link. Pakeliui domisi tų kraštų kultūra ir istorija, stengiasi daug geriau susipažinti su tais kraštais bei suvogti kaip ir dėl kokių priežasčių suformavo tipiški tų kraštų bruožai. Deja, be sunkumų ir šį kartą neapseinama. Sunkiausiu išbandymu autoriui tampa viena patirtis Turkijoje. Čia jis yra įtariamas esąs anglų šnipas ir yra areštuojamas. Paverstas kaliniu jis yra pririšamas prie arklio ir transportuojamas per visą plačiąją Turkiją iki pat Bulgarijos. Pasienyje iš autoriaus yra konfiskuojami daiktai, kuriuos jis planavo parsigabenti į Lietuvą kaip suvenyrus, eksponatus, o svarbiausia – užrašus ir fotojuostas.

Serijos išleidimą buvo sumanęs pats autorius, kai sugrįžo iš kelionės po Europą, Afriką, Aziją ir 1939 metais išspausdino pirmuosius du tomus. Deja, II pasaulinis karas ir jo sukeltos sumaištys sutrukdė išsipildyti legendinio XX amžiaus lietuvių keliautojo svajonei. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsirado galimybė išleisti buvusio Sovietų Sąjungos politinio kalinio knygas. Artėjant A. Poškos 100-ųjų gimimo metinių jubiliejui, susibūrė keliautojo bičiuliai ir bendražygiai, siekiantys užbaigti jo pradėtus darbus, ir knygos buvo leidžiamos 2002-2012 m. Paskutinio, aštuntojo, tomo leidimą finansavo Šviesios atminties turizmo veteranės Elenos Cinevičiutės palikimo valdytoja ponia Alma Maculevičienė.

A. Poška – aistringas keliautojas, mokslininkas antropologas. Didžiąją savo kelionę pradėjo 1929 m. drauge su M. Šalčiumi – per Europą, Afriką, Aziją ir į Indiją. Į Lietuvą grįžo po aštuonerių metų. 1945 m. buvo sovietų įkalintas, ištremtas į šiaurę, po to perkeltas į Vidurinę Aziją. Nors ir būdamas tremtiniu, dirbo archeologinį ir antropologinį darbą. Grįžo į Vilnių 1959 m. Mirė – 1992 m.

Recenzijų sąrašas
http://www.kelionesirpramogos.lt/?p=9010
http://www.antanasposka.eu/straipsniai

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top