Asian studies in Lithuania

Per pietinę Indiją, nuo Kabulo iki Stambulo

Authors: Poška, Antanas
Volume count: 8
Catalog: Nuo Baltijos iki Bengalijos, T. 8, (ed. Birutė Ilgūnienė)
Published in: Klaipėda
Published on: 2012
Publisher: Vilko takas

Antano Poškos „Nuo Baltijos iki Bengalijos” aštuntas tomas užbaigia knygų seriją, kurios išleidimą buvo sumanęs pats autorius, kai sugrįžo iš kelionės po Europą, Afriką, Aziją ir 1939 metais išspausdino pirmąjį tomą. Deja, II pasaulinis karas ir jo sukeltos sumaištys sutrukdė išsipildyti legendinio XX amžiaus lietuvių keliautojo svajonei. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, atsirado galimybė išleisti buvusio Sovietų Sąjungos politinio kalinio knygas. Artėjant A. Poškos 100-ųjų gimimo metinių jubiliejui, susibūrė keliautojo bičiuliai ir bendražygiai, siekiantys užbaigti jo pradėtus darbus ir knyga buvo išleista 2003 m. Paskutinio, aštuntojo, tomo leidimą finansavo Šviesios atminties turizmo veteranės Elenos Cinevičiutės palikimo valdytoja ponia Alma Maculevičienė.
Šioje knygoje autorius aprašo savo kelionę atgal į Lietuvą. Išvykęs iš Indijos jis vėl įvairiausiomis priemonėmis keliauja į šiaurę. Keliauja per Pakistaną, Afganistaną, pagaliau ir per Iraką Turkijos link. Pakeliui domisi tų kraštų kultūra ir istorija, stengiasi daug geriau susipažinti su tais kraštais bei suvogti kaip ir dėl kokių priežasčių suformavo tipiški tų kraštų bruožai.
Deja, be sunkumų ir šį kartą neapseinama. Sunkiausiu išbandymu autoriui tampa viena patirtis Turkijoje. Čia jis yra įtariamas esąs anglų šnipas ir yra areštuojamas. Paverstas kaliniu jis yra pririšamas prie arklio ir transportuojamas per visą plačiąją Turkiją iki pat Bulgarijos. Pasienyje iš autoriaus yra konfiskuojami daiktai, kuriuos jis planavo parsigabenti į Lietuvą kaip suvenyrus, eksponatus, o svarbiausia – užrašus ir fotojuostas.

A. Poška – aistringas keliautojas, mokslininkas antropologas. Didžiąją savo kelionę pradėjo 1929 m. drauge su M. Šalčiumi – per Europą, Afriką, Aziją ir į Indiją. Į Lietuvą grįžo po aštuonerių metų. 1945 m. buvo sovietų įkalintas, ištremtas į šiaurę, po to perkeltas į Vidurinę Aziją. Nors ir būdamas tremtiniu, dirbo archeologinį ir antropologinį darbą. Grįžo į Vilnių 1959 m. Mirė – 1992 m.

List of reviews
http://www.kelionesirpramogos.lt/?p=9010
(Lietuvių) http://www.antanasposka.eu/straipsniai

Initiators of the project: Japan foundation VDU
Top