Azijos studijos Lietuvoje

Kolekcijos rinkimo pradžia: 1994 m.
Oficialus įkūrimas: 2008 m. lapkritis
Administruojanti institucija: Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka

Adresas: Daukanto g. 52, Kaunas
El. paštas: l.borkertaite@asc.vdu.lt
Elektroninė nuoroda: http://asc.vdu.lt/lt/research/library/

Azijos knygų erdvė (buvusi Čiunės Sugiharos skaitykla) yra specialaus statuso Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos dalis, esanti Vaclovo Biržiškos skaitykloje (Daukanto g. 52). Čiunės Sugiharos vardu pavadinta skaitykla, įsteigta 2008 m. lapkričio mėn. (iškilmingai atidaryta 2009 m. spalio mėn.), yra viena iš dešimties Vytauto Didžiojo universiteto centrinės bibliotekos skaityklų. Pagrindinis jos įkūrimo tikslas – sistemingai ir kryptingai tvarkyti bei plėsti bibliografinius fondus apie Azijos šalis Kaune. Kolekcija, kuriai knygas dovanojo Lietuvos ir Japonijos žmonės, Azijos šalių diplomatinės atstovybės ir įvairūs fondai (Japonijos fondas, Korėjos fondas, Nippon fondas, Chiang Ching-Kuo fondas ir kt.) yra renkama nuo 1994 m. Pastaruoju metu yra dedamos pastangos įsigyti daugiau veikalų apie Rytų Aziją, ypač anglų kalba.

Kolekcijos sandara:
Mokslo knygos (lietuvių, anglų, japonų ir kt. kalbomis): ~3000
Grožinė literatūra: ~1000
Akademiniai ir populiarūs žurnalai
Japonų, korėjiečių ir kinų kalbų vadovėliai: ~300
Publicistinių straipsnių kolekcija: ~10 000
Japoniškų komiksų kolekcija: ~700
Audio ir video laikmenos (video juostos, CD, DVD)

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top