Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: japonų
Išversta iš: anglų
Autoriai: Okawa, Ryuho
Pilnas versto šaltinio bibliografinis aprašas:

Okawa, Ryuho. Taiyou no Ho.


ISBN: 978-609-8050-80-6
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 2014
Leidykla: Mijalba

Dvasinis Mokytojas Riuho Okava (Ryuho Okawa) parašė daugiau nei tūkstantį knygų. Tačiau ,,Saulės dėsniai: viena šaltinis, viena planeta, viena žmonija“ yra pirmoji Mokytojo Okavos išleista knyga, kuri iki šiol išliko fundamentaliu tekstu, pagrindžiančiu visą Jo mokymą ir yra kitų vėliau išleistų knygų pagrindas. Šioje, kaip ir vėlesnėse Jo knygose, paliečiama daug aktualių temų tokių, kaip laimė, filosofija, religija, mokslas, verslas ir pasaulio įvykiai. Tačiau svarbiausia ,,Saulės dėsniai: viena šaltinis, viena planeta, viena žmonija“ puslapiuose yra Mokytojo Okavos atskleidžiamos Budos (Dievo) Tiesos ir pateikiami išsamūs atsakymai į pačius giliausius dvasinius klausimus, kuriuos Mokytojas gavo per dieviškąją apvaizdą netrukus po to, kai pasiekė nušvitimą.

Šioje nepaprastoje knygoje, rašoma apie plačią Dievo Tiesų sistemą, kuri aprėpia pasakojimus apie visos visatos pradžią, meilės pakopas, nušvitimo struktūrą ir detalią civilizacijų istoriją. Knygoje Mokytojas Okava aiškina, kaip ir kodėl Dievas sukūrė visatą ir visa, kas joje egzistuoja. Autorius rašo, jog pasaulį krečia įvairios tragedijos, tad, ,,reikia šviesos švyturio, kuris parodytų žmonijai kelią iš tamsos.“ Mokytojas tiki, kad Dievas niekada nepalieka žmonių ir nuolat nurodo išsigelbėjimo kelią. Todėl knygoje akcentuojama mintis, jog pasitelkę Dievo Tiesomis ir vidinės meilės bei išminties galią, bus paneigtos pranašystės apie pražūtį. Teigiama, kad norint Žemėje sukurti laimę, reikia suvokti, kaip Dievas brangina kiekvieną žmogų, ir įsileisti Jo gailestingą meilę į savo gyvenimus. Mokytojas  parodo, kaip gyvenimas harmonijoje su Dievo Tiesomis suteikia žmonėms galios transformuoti savo planetą, nukreipti ją nuo katastrofos link meilės bei kurti sandraugą tarp visų religijų ir rasių žmonių. Ši suburta vieninga žmonija sukurs naują dvasingumo erą, paremtą Dievo Tiesomis.

Vienas svarbiausių ,,Saulės dėsniai: viena šaltinis, viena planeta, viena žmonija“ išskiriančių dalykų yra tai, jog knygoje aiškinama, kad visos pasaulio religijos, tarp jų ir budizmas, krikščionybė bei islamas, buvo sukurtos Dieviškųjų Dvasių, Žemėn atsiustų Budos (Dievo). Todėl, užuot tikinama, kad vienas dievas yra geresnis už kitą, knygoje teigiama, kad visų religijų šaknys yra tos pačios, nors jų pavidalai skiriasi, priklausomai nuo jas įkūrusių žmonių, jų patirties bei aplinkybių ir epochų.

,,Saulės dėsniai: viena šaltinis, viena planeta, viena žmonija“ yra labai mistiška knyga, todėl kai kurios temos gali pasirodyti sunkios, ypač tiems, kas dar nespėjo susipažinti su Mokytojo Okawos mokymu. Tačiau, kad būtų galima įvertinti ir geriau perprasti šios knygos turinį, nebūtina suprasti visų detalių. Mokytojas Okava tikisi, kad šios knygos skaitytojai sugebės atrasti atsakymus į amžinus pasaulio klausimus ir įžvelgti esminius autoriaus mokymo principus bei tikslus – skleisti Dievo Tiesas, žadinti žmonėse meilę ir sukurti Žemėje Dangų.

Dvasinis Mokytojas Riuho Okava yra „Happy Science“ (Laimės mokslo) organizacijos įkūrėjas ir lyderis. Jis gimė 1956 m. Liepos 7 dieną Tokušimoje, Japonijoje. Nuo 1981 metų Mokytojas gauna dvasinius pranešimus iš Danguje gyvenančių šventų esybių. Jos jam praneša svarbias žinias ir prašo perduoti Dievo žodžius Žemėje gyvenantiems žmonėms. Tais pačiais metais, kai nubudo giliausi jo pasąmonės klodai, Mokytojui Okavai buvo atskleistas pašaukimas tapti lyderiu ir skleisti Budos (Dievo) Tiesas.  Komunikuodamas su dvasinėmis būtybėmis ir praktikuodamas gilią dvasinę kontempliaciją, Mokytojas Okava išplėtojo filosofiją, kuri vėliau tapo jo mokymo pagrindu. Mokytojo Riuho Okavos mokymai vienija visas pasaulio religijas ir pateikia naujus, kelią rodančius, principus, reikalingus šių dienų ir ateities žmonijai gyventi taikoje, harmonijoje ir klestėjime.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top