Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: japonų
Išversta iš: anglų
Autoriai: Musashi, Miyamoto
Vertė: Jėrinaitė, Jurgita
Pilnas versto šaltinio bibliografinis aprašas:

Miyamoto Musashi, The Book of Five Rings, Kodansha International, Ltd., 2002


ISBN: 978-9955-700-15-9
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 2007
Leidykla: Obuolys

Knygoje yra rašoma apie kovos menų kelią, kuris, pasak rašytojo Mijamoto Musašio, yra tikrasis kelias, kuriuo turi eiti karys. Knyga yra sudaryta iš penkių dalių: žemės, vandens, ugnies, vėjo ir tuštumos knygos.

Žemės knygoje autorius bendrais bruožais nusako kovos meno kelią ir aprašo savo paties kovos menų stilių, kurį pavadino „dviem dangumis, vienu stiliumi“. Tuo metu tai buvo naujas, dviejų kardų kovos menų stilius. Taip pat autorius apibendrina taisykles, kurių turi laikytis tikras karys, bei nusako bendrą suvokimą, kas yra tikrasis kovos menų kelias ir kaip teisingai juo reikia eiti. Autorius lygina karį su dailide. Mano, kad kaip ir dailidė, karys turi kruopščiai rūpintis savo ginklais, juos visuomet galąsti ir laikyti aštrius; puikiai išmanyti kovos menų kelią, kad atėjus laikui, pats galėtų tapti mokytoju. Taip pat trumpai aprašo visas penkias knygos dalis.

Vandens knygoje autorius aprašo savo stiliaus kardo meną. Nusako, koks turi būti žvilgsnis kovos menuose, pateikia pagrindus, kaip reikia atrodyti kovos lauke bei kaip taisyklingai laikyti kardą. Taip pat aprašo šešias stovėsenas, kurios yra skirtos tam, kad karys sugebėtų įveikti savo priešininką tam tikromis aplinkybėmis. Be viso to, autorius pateikia instrukcijas, kaip reikia taisyklingai durti, kirsti ar netgi nukirsdinti savo priešininką.

Ugnies knyga yra apie kovą, jos pergalę arba pralaimėjimą. Šioje dalyje rašoma, kad „kovos kelyje susidūrimas tarp dviejų asmenybių ir dešimties tūkstančių susirėmimas su dešimtimi tūkstančių yra vienodas“. Tuo norėta pasakyti, kad kovos dvasia tegali būti arba maža, arba didelė. Taip pat rašo apie tris puolimo būdus, kurie yra besąlygiškai taikomi kiekvienos kovos pradžioje; bei kaip įbauginti ir sužlugdyti savo priešininką. Kad tai įvyktų, autorius aprašo sąlygas apie priešininką, kurias turi žinoti karys.

Vėjo knygoje Musašis teigia, jog nei vienas kitas kelias nėra tikrasis kovos menų kelias, todėl šioje dalyje aprašo kitus kovos menų stilius ir jų trūkumus. Nusako ilgojo kardo trūkumus vienose bei trumpojo kardo trūkumus kitose situacijose; stovėseną bei žvilgsnio sutelkimą į priešininką. Be to, anot autoriaus, daugelio kardo technikų išmanymas tinka padaryti įspūdį tik naujokui. Šioje dalyje taip pat rašoma, kad negalima stipriai smūgiuoti kardu, kadangi neįstengsite nugalėti priešo, jei galvosite tik apie jėgą.

Tuštumos knyga yra pati trumpiausia iš visų penkių. Ši dalis yra apie tikrąjį kelią, kuriuo eina karys. Jeigu žmogus neišmano kario praktikos ir disciplinų, jis negyvena tuštumoje, kadangi tikroji tuštuma slypi šiose disciplinose.

Mijamotas (Šinmenas) Musašis (~1584 m. – 1645 m.) buvo tikras kovos menų meistras su kardais. Savo kelią pradėjo vos sulaukęs trylikos, kai pirmą savo kovą laimėjo nukovęs šinto stiliaus kardo meistrą Arimą Kihėjų. Sakoma, jog kaunantis su Seidžiuru Musašio akims atsivėrė du dangūs arba dviejų kardų stilius. Per visą savo gyvenimą Musašis dalyvavo šešiasdešimtyje dvikovų ir visas laimėjo. Be to, jis praktikavo budizmą, buvo susipažinęs su poezija, arbatos keliu, „no“ dramos dainavimu ir netgi dailidės amatu. Musašis knygą pradėjo rašyti likus dviems metams iki mirties, kai pajuto pirmuosius ligos simptomus, kuri atėmė jam gyvybę. Ši knyga yra autobiografinė, skirta jo mokiniams, kaip visa ko pagrindas, bei ateities kartoms, kad šios galėtų išmokti eiti tikriuoju keliu.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top