Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: japonų
Išversta iš: anglų
Autoriai: Okawa, Ryuho
Vertė: Šileikaitė, Živilė
ISBN: 978-609-8050-26-4
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 2011
Leidykla: Mijalba

“Pakeiskite savo gyvenimą, pakeisite pasaulį“ – tai knyga, kurioje yra gausu dvasinių patarimų žmonėms, norintiems pakeisti savo gyvenimą. Garsus japonų dvasinis mokytojas Riuho Okava (Ryuho Okawa) skelbė dvasines idėjas, kaip žmogus turėtų elgtis ir jaustis norėdamas būti laimingas. Knygos pradžioje jis kalba apie vieną svarbiausią jo biografijos faktą – Didįjį nušvitimą. Pasak rašytojo, šio nušvitimo metu jis įgavo svarbios patirties, kaip suprasti aplinkui egzistuojantį dvasinį pasaulį. Taip pat suprato turintis misiją skleisti savo išmintį ir kitiems žmonėms.

Knygoje nėra vientiso pasakojimo ar istorijos. Veikiau autorius filosofuoja įvairiomis gyvenimo temomis, siekdamas parodyti žmonėms pasaulį be konkurencijos, prievartos, melo ir dvasinio skurdo. Knygoje yra iškeliami egzistencijos, religijos bei reinkarnacijos klausimai. Autoriui yra svarbu, kad žmonės sugebėtų ne tik imti, bet ir duoti. Sugebėtų tikėti Dievu ir sekti Jo keliu. Mokytojas tiki, kad visa žmonija gali turėti tolerancijos ir atlaidumo savyje.

Žmonės visados ieško kelio į laimę, tad, pasak Riuho Okavos, yra keturi keliai ją pasiekti. Tie keliai yra meilės, išminties, apmąstymų ir galiausiai pažangos principai. Rašytojas duoda patarimus, kaip pritaikyti šiuos principus savo gyvenime, norint būti laimingais. Meilė yra vienas svarbiausių komponentų laimės link. Anot autoriaus, visuominėje labai trūksta meilės, jis sulygina visuomenę su ligonine, kurioje žmonės linkę labiau imti nei duoti taip sukurdami nesveiką aplinką. Taip pat, knygoje kalbama apie problemų svarbą žmogaus gyvenimę ir jų įveikimą. Pasak rašytojo, siela patiria daugybę kančių, tačiau tai tik tam, kad žmogus galėtų ugdyti savo dvasią ir stiprėti. Asmeniui turėtų būti svarbu nugalėti neapykantą, pakeisti savo mąstymą ir darbuotis kitų gerovei. Todėl “Pakeiskite savo gyvenimą, pakeisite pasaulį“ – tai knyga apie žmogaus asmenybės keitimąsi, dvasinio pasaulio ugdymą ir sunkumų nugalėjimą.

Riuho Okava gimė 1956 m. liepos 7 d. Tokušimoje, Japonijoje. Studijavo teisę Tokijo universitete. Po studijų pradėjo dirbti tarptautinėje prekybos bendrovėje, o vėliau perkeltas į bendrovės padalinį Niujorke. Svarbus faktas jo biografijoje yra tai, kad 1981 m. kovo 23 d. patyrė Didįjį nušvitimą, nuo kurio prasidėjo komunikavimas su Aukštųjų Dvasių pasauliu. Pasak Riuho Okavos, daugelis didžiųjų istorinių asmenybių, tarp kurių buvo Jėzus Kristus, Buda bei kiti, susisiekė ir perdavė jam išminties, pašaukimą ir pastūmėjo atsiduoti žmonėms ir jų gerovei. Paskatintas jis įkūrė organizaciją „Laimės Mokslas“. Šios organizacijos tikslas yra atnešti pasauliui laimę, harmoniją ir padėti nugalėti sunkumus. Taip pat dvasinis mokytojas yra išleidęs daugiau nei 1000 knygų ir skaitęs daugybę paskaitų. Jo misija yra skleisti dvasines idėjas apie meilę, savitarpio pagalbą bei religijos svarbą žmonėms. Riuho Okava yra gerbiamas ir turi milijonus pasiekėjų visame pasaulyje, kurie susidomėję jo skleidžiamomis idėjomis.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top