Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: prancūzų
Išversta iš: prancūzų
Autoriai: Mukhtar Mai
Vertė: Karazijaitė, Jūratė
Pilnas versto šaltinio bibliografinis aprašas:

Mai, Mukhtar. Déshonorée. Paris: 2006


ISBN: 978-609-01-0210-7
Leidimo vieta: Vilnius
Leidimo metai: 2011
Leidykla: Alma littera

„Kalta, jog esi moteris“ – tai tikra pakistanietės moters Mukhtar Mai istorija, kuri prasideda nusikaltimu žmogiškumui.  Kai pasklidus kalboms, jog Mukhtar jaunesnysis dvylikametis brolis buvo susitikęs su mergina iš kito klano, sušauktame kaimo teisme, reikalaujama teisingumo neva už suterštą moters garbę. Auka už nusikaltimą: Mukhtar pasmerkiama grupiniam išžaginimui, šitaip atsiteisiant už tariamą brolio kaltę, nusikaltimą, kuris galiausiai išaiškinamas, kaip melagingas.

Bausmė buvo įvykdyta! 2002 metų birželio 22 dieną išniekintai 28-erių metų moteriai atsitiesti yra be galo sunku, juo labiau tokioje aplinkoje kur moteris yra smerkiama ne tik skriaudėjų, bet gali būti nesuprasta ir savo aplinkos žmonių. Sekdama kitų moterų pavyzdžiu, išprievartautai bei pažemintai Mukhtar, rodos, buvo likusi vienintelė išeitis – nusižudyti. Tačiau stebintinas šios moters ryžtas, drąsa bei užsispyrimas, rizikavimas savo gyvybe ir artimųjų saugumu, o taip pat aklas tikėjimas sava šalimi ir jos teisingumu privertė ją prabilti. Ir iš giliausio Pakistano užkampio pasigirdęs balsas sujaudino visą pasaulį. Knygoje Pakistanas atskleidžiamas, kaip  šalis, kurią valdo prigimtinė teisė bei tradicijos, kur viskas priklauso nuo tavo padėties visuomenėje, įtakos bei pinigų, kur moteris neturi žodžio teisės. „Moterims lemta žemintis, maldauti atleidimo prieš visus kaimo vyrus, susirinkusius į džirgos posėdį prie mastojų namų.“ (p. 9)

Likusioje knygos dalyje pasakojama apie bandymą nuteisti savo skriaudėjus, ne kerštaujant, o teisiniu būdu, tačiau didžiausia problema yra ta, kad Mukhtar Mai, kaip ir dauguma moterų, nemoka nei skaityti, nei rašyti, kas sukelia daug problemų. Šioje baisioje istorijoje Mukhtar taip pat šiek tiek papasakoja apie savo vaikystę, apie vedybų ritualus, apie tai, kaip ji įkuria mokyklą mergaitėms. Tamsiame pasakojime yra vilties žiburėlis, o kaimo moters drąsa ir auganti savimonė sužavi skaitytoją.

Už savo aktyvią veiklą kovoje už teisingumą, žmogaus bei moters teises ji 2005 metais gavo Metų Moters apdovanojimą. Jos kova už moterų teises sulaukė ir vis dar sulaukia didžiulio palaikymo, suteikiančio jai jėgų ir toliau grumtis su barbariškais visuomenės, kurioje gyvena, papročiais.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top