Azijos studijos Lietuvoje
Originalo kalba: senovės kinų
Išversta iš: vokiečių
Autoriai: Konfucijus
Vertė: Mažeikaitė, Zita
Pilnas versto šaltinio bibliografinis aprašas:

Konfuzius, Gesprache, Reclam, 1998.


ISBN: 9786090110713
Leidimo vieta: Vilnius
Leidimo metai: 2013
Leidykla: Alma littera

Konfucijaus „Apmąstymai ir pašnekesiai“ – intelektualus veikalas, kuriame aptinkama Kinijos kultūros, istorijos bei tautos pasaulėžiūros pavyzdžių, apjungtų į filosofinius gyvenimo apmąstymus. Daugiausia susitelkiama ties konfucionistine ideologija ir jos mokymu. Kaip pateikta knygos pratarmėje, „ <…> orientacija į žmogaus jausmus, ritualų reikšmės pabrėžimas, atsidavimas tikslui, kolektyvinės atsakomybės iškėlimas, <…> pakantumo bei vidinės disciplinos aukštinimas <…>“ ir kiti skiepijami konfucianizmo filosofijos principai įtakojo Kinijos laimėjimus bei turėjo didelę įtaką Rytų Azijos šalių raidai.

Knygos įvade pateikiama plati konfucianizmo analizė. Supažindinama su pagrindinėmis sąvokomis ir termininais, padedančiais geriau įsigilinti į Rytų Azijos kultūrą. Trumpai aptariama konfucianizmo istorija ir jos raida iki XX a. II. p. Konfucijaus išmintis perteikiama dialogo su mokiniais ir sentencijų forma. Kūrinys turi du sluoksnius. Pirmąjame aptariama politika, socialinė gerovė, o antrąjame – gilinamasi į moralines vertybes bei egzistencinius klausimus. Veikale daug simbolikos, todėl skaitytojui paliekama vietos interpretuoti ir pritaikyti universalius pamokymus kasdienėjė erdvėjė, gyvenimiškose situacijose. Mintys pateikiamos ne kaip liepimas, o veikiau raginimas, kartais – apmąstymas. Teiginiai paremti poetais, rašytojais, mąstytojais, kitais visuomenės veikėjais; tautos išmintimi, istorija; esama užuominų apie politiką.

Tekstą praturtina patarimai („Eik Teisingu keliu, siek gėrio; daryk, kas pridera; mėgaukis menu“ (Konfucijus „Apmąstymai ir pašnekesiai“,130 psl.) bei skambios sentencijos („Nesielvartauk, kad žmonės tavęs nepažįsta, liūdniau, kai tu nepažįsti žmonių.“) (Konfucijus „Apmąstymai ir pašnekesiai“ ,107 psl.). Konfucijaus veikalas „Apmąstymai ir pašnekesiai“ gali būti interpretuotas kaip dvasinės saviugdos vadovėlis, kuriame surinktos ne tik Konfucijaus, bet ir jo mokymą perėmusių mokinių mintys apie gyvenimą, dorybes, pateikiant morališkai tobulo žmogaus, kuris laikosi konfucianizmo idėjų, modelį.

Konfucijus – žymus kinų mąstytojas, kurio mokymas darė didelę įtaką kinų, japonų, korėjiečių,vietnamiečių civilizacijoms, kultūroms, filosofijai, visuomenėms (remiantis wikipedia.org). Konfucijaus filosofijoje pabrėžiama individo ir valdžios moralė, teisingų socialinių santykių išlaikymas, teisingumas. Konfucijaus ir kitų mąstytojų išmintis virto sistema, vakaruose žinoma kaip konfucianizmas. Konfucijaus mokymas išdėstytas veikale „Apmąstymai ir pašnekesiai“ (kiniškai 论语 Lúnyǔ), surašytame jo mokinių. Konfucijui priskiriama ne vieno veikalo autorystė, tačiau abejojama, kad šie teiginiai atitinka tikrovę. Manoma, kad Konfucijus buvo penkių klasikinių konfucianistinių kanonų autorius ir redaktorius.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top