Azijos studijos Lietuvoje

Vieša paskaita „Seksas ir nušvitimas: tantrizmas Indijoje ir Vakarų vaizduotėje“

Data ir laikas: 2019-09-05 18:00 - 2019-09-05 20:00

Renginio vieta: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Gedimino pr. 51, Vilnius

Nuo rugsėjo mėnesio Lietuvos religijotyrininkų draugija Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje tęsia visuomenei skirtų atvirų paskaitų „Religijos ir religingumas: praeities ir dabarties perspektyvos“ ciklą. Paskaitose pristatomi naujausiomis teorinėmis perspektyvomis grindžiami Lietuvos ir pasaulio religijų istorijos ir dabartinio religingumo draugijos narių tyrimai. Paskaitų ciklas „Religijos ir religingumas: praeities ir dabarties perspektyvos“ vyksta nuo kovo mėnesio. Paskaitose aptariamos šios bendros temos: religinių tyrimų istoriniai ir dabarties aspektai, religija tradicionalizmo ir modernybės kontekste, individuali religinė patirtis ir ideologinis jos konceptualizavimas, religija ir etninė tapatybė, religija ir alternatyvūs sociokultūriniai projektai.

Tantra – tai unikalus indiškojo religingumo aspektas, paradoksaliai susiejantis atrodytų skirtingus ir nesuderinamus žmogiškojo patyrimo polius: seksualumą ir dvasinę patirtį, juslinį gyvenimą su kontempliatyvumu, dvasią ir kūną. Vakaruose jau nuo 20 a. pradžios ‘tantrizmo‘ fenomenas dažniausiai suvokiamas kaip pikantiškas ezoterinis erotiškumas ir ritualizuotas seksas, kurio pagalba siekiama nušvitimo.

Paskaitoje aptarsime esminius pasaulėžiūrinius tantrinės kultūros bruožus, pamatinius ritualinius jos praktikos elementus, aptinkamus hinduizmo, budizmo ir džainizmo tradicijose. Žymus religijotyrininkas Mircea Eliade tvirto, jog tantrizmas yra Indijos religinės minties viršūnė, radikaliausia ir kontraversiškiausia dvasingumo forma, idealiausiai tinkanti mūsų moderniam pasauliui.

Tapusi neatsiejamu populiarios Vakarų kultūros ir Naujojo Amžiaus religingumo komponentu, tantra atliepia šiuolaikinių vakariečių komercializuotam iracionalumo, misticizmo, ekstatiškumo poreikiui kaip „totalios ekstazės menas“. Pažvelgsime, kaip Indijos mokytojai (Swamis Vivekananda) ir Vakarų mokslininkai (Brian Hodgson, John Woodroffe) kartu ir paskirai konstravo imaginacinį vienalyčio ‘tantrizmo‘ vaizdinį. Kada Vakarų orientalistai sužinojo apie tantrines praktikas, ir kaip istorijos bėgyje keitėsi jų vertinimas. Galiausiai, kaip tantrizmo vaizdinys prisidėjo prie magia sexualis atgimimo Vakarų okultizme (Teodor. Reuss, Aleister Crowley).

Paskaitos lektorius – Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto prof. Audrius Beinorius.

Iėjimas laisvas.

Nuoroda internete: https://www.lnb.lt/naujienos/4527-rugsejo-5-d-paskaita-seksas-ir-nusvitimas-tantrizmas-indijoje-ir-vakaru-vaizduoteje

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top