Azijos studijos Lietuvoje

Tokijo cikados: vienos kelionės prisiminimai

Autoriai: Lankauskas, Romualdas
Leidimo vieta: Vilnius
Leidimo metai: 1989
Leidykla: Vaga

Romualdas Lankauskas savo knygoje ,,Tokijo cikados“ pasakoja apie savo vienintelę kelionę į Japoniją po II pasaulinio karo ir jos įspūdžius. Šioje knygoje jis pasakoja šio savito ir įdomaus krašto praeitį ir dabartį, aprašo jų papročius, gamtą, kultūrą, mokslinius pasiekimus ir gyvenimo būdą. Autorius stipriai idealizuodamas ir lygindamas su Vakarų pasauliu, perteikia savo įspūdžius apie trijų savaičių kelionę po Japoniją, per kurią aplankė pagrindines Japonijos salas. Šioje knygoje puikiai galime susipažinti su pokarinės Japonijos klestėjimo etapu.

,,Tokijo cikados“ pristato pokarinę Japoniją užsieniečio akimis. Tvarkinga, labai švari šalis, kurioje žmonės mandagūs ir nuotaikingi. Japonai vertinami kaip itin darbštūs, mėgstantys dirbti grupėse bei išradingumo nestokojantys žmonės, nes dėl geografinės padėties ir istorinių  aspektų šios savybės buvo svarbios. Japonija taip pat perteikiama kaip gamtos mylėtoja, neteršianti aplinkos ir puoselėjanti tradicijas šalis. Japonai išsilavinusi tauta, nes pagal tuometinius rodiklius jau tada kasmet buvo išleidžiama apie 500 milijonų egzempliorių knygų (maždaug 38 tūkstančiai naujų pavadinimų) ir ši tendencija yra išlikusi iki šių dienų, kas yra ganėtinai keista tokioje ypač modernioje visuomenėje. Autorius gėrisi šios šalies neįprastumu, unikalumu. Visoje knygoje labai dažnai iškeliamas peikimas Vakarietiškoms šalims dėl netvarkingmo, nemokėjimo išsaugoti savo istorinio paveldo ar dėl paprasčiausio mandagumo etiketo. Ši knyga pasakoja apie Japoniją kaip apie stebuklų šalį – be pavydo, melo, gobšumo, o tik visapusiško supratimo ir meilės vienas kitam valstybę.

Romualdas Lankauskas – Lietuvos prozininkas, dailininkas ir dramaturgas.  Vilniaus universitete studijavo rusų kalbą ir literatūrą, dirbo daugybėje redakcijų. Nuo 1961 m. tapė peizažus, abstrakčias kompozicijas, surengė keliolika parodų Lietuvoje ir užsienyje, bei apipavidalino savo knygas. 1986-1987 m. nukeliavo į Japoniją, kurioje kaip turistas praleido keletą savaičių. Ši kelionė jam buvo vienintelė į šią šalį, kuri paliko jam neišdildomą įspūdį, dėl kurio jis parašė knygą ,,Tokijo cikados: vienos kelionės prisiminimai“, kuri buvo publikuota 1989 metais.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top