Azijos studijos Lietuvoje

Švelniosios galios vedami: šalies įvaizdžio politika ir Japonija

Autoriai: Zykas, Aurelijus
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 2017
Leidykla: Vitae litera

Panašu, jog Nyčė savo žodžiais „Visi dalykai tarp savęs susiję, susiraizgę, įsimylėję vienas kitą“ buvo teisus. Dr. Aurelijus Zykas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius ir Azijos studijų centro vadovas, 2018-ųjų metų Vilniaus knygų mugės metu pristatė savo naują monografiją Švelniosios galios vedami: šalies įvaizdžio politika ir Japonija. Būtent šioje, jau antroje jo išleistoje knygoje, A. Zykas, remdamasis savo bei kitų sociologų, politologų, filosofų, antropologų ir kitų specialistų darbais ir tyrimais, nagrinėja šiems laikams aktualias ir tarpusavyje persipynusias bei  susijusias temas, tokias kaip viešoji diplomatija, propaganda, šalies įvaizdžio kūrimas ir ženklodara.

Švelniosios galios vedami: šalies įvaizdžio politika ir Japonija priešingai nei galima pamanyti iš pavadinimo, aptaria ne tik Japonijos, bet ir kitų pasaulio valstybių atvejus. Septyni monografijos skyriai nuosekliai supažindina su įvaizdžio politikos raida, samprata, objektu, tikslais ir subjektu plačiąja prasme. Detalūs paaiškinimai leidžia suprasti net sunkiai skambančius tarptautinėje politikoje naudojamus terminus, o iš istorijos ir nūdienos valstybių bei institucijų raidos imami pavyzdžiai padeda aiškiai suvokti duotą medžiagą. Dar labiau viską palengvina pačio autoriaus sukurtos ar iš kitų šaltinių pasiskolintos diagramos ir lentelės. Gilinantis į švelniąją galią, A. Zykas derina skirtingas teorines prieigas ir išaiškina sąsajas tarp šalies įvaizdžio ir ženklodaros, pateikia galimus propagandos skirtumus, kalba apie tarptautinius mainus, informacinį karą ir paliečia daugelį kitų panašių niuansų. Svarbiausia yra tai, kad po pateiktų pavyzdžių ir teorinės dalies, autorius pateikia konkrečius, su tuo metu nagrinėjama tema susijusius Japonijos atvejus, kurių iš viso monografijoje yra vienuolika. Viena pagrindinių šių atvejų pateikimo priežasčių yra ta, jog Japonija, palyginti maža valstybė, kuri pasiekė aukštumas per trumpą laiko tarpą, galėtų tapti pavyzdžiu Lietuvai, kaip jai reikėtų spręsti kylančias panašias problemas, ieškoti savitumo tarp kitų valstybių ir pan.

Visa knyga yra pilna konkrečios ir aktualios politinės informacijos, kuri yra puikus skaitinys ir besidomintiems tarptautine politika, ir norintiems praplėsti savo akiratį. Sudėtingai skambanti mokslinio tipo kalba gali išgąsdinti, bet nuosekliai išdėstytos A. Zyko mintys ir paaiškinimai greitai įtraukia ir sudomina.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top