Azijos studijos Lietuvoje

Kinijos, Indijos ir Rusijos susidūrimas Eurazijos civilinėse erdvėse

Autoriai: Andrijauskas, Konstantinas
Leidimo vieta: Vilnius
Leidimo metai: 2016
Leidykla: Vilniaus universiteto leidykla

Šioje knygoje yra kompleksiškai aptariama trijų Eurazijos didžiųjų šalių – Kinijos, Indijos ir Rusijos – regioninio lygmens užsienio ir vidaus politika. Ši knyga leidžia kalbėti apie susiformavusi geopolitiškai išskirtinės svarbos strateginį trikampį, kuris turi įtakos dvišaliams tarpusavio santykiams bei globalinei politikai. Tokia trijų didžiųjų Eurazijos valstybių eilės tvarka yra neatsitiktinė, nes Kinija, Indija ar Rusija tiriamuoju laikotarpiu (Per šešiolika pirmųjų XXI amžiaus metų) nepranoko kitų šalių, o autoriaus teigimu, jeigu taip viskas ir pasiliks toliau, tada Kinija – kils, Rusija – smuks, o Indija – išlaikys savo poziciją.

Knygos „Kinijos, Indijos ir Rusijos susidūrimas Eurazijos civilizacinėse erdvėse“ adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija ir inteligentija, kuri domisi šiomis šalimis. Minimi Eurazijos trejeto (Kinijos, Indijos ir Rusijos) dvišaliai tarpusavio santykiai, jų istorija ir partnerystė: Kinijos ir Indijos, Kinijos ir Rusijos, Indijos ir Rusijos. Knygoje minima visų trijų valstybių padėtis jų civilizacinėse erdvėse, kada ir kaip jos kilo ar smuko ir kokios jos yra dabar.
Knygoje minima kokią įtaką  turėjo Kinijos, Indijos ir Rusijos skvarba Eurazijoje, kokie nesutarimai kilo dėl teritorijų, kokie konfliktai kilo, kokiomis priemonėmis šios šalys bandė didinti savo įtaką Eurazijoje, kokiu greičiu tai vyko ir kaip šios šalys gyveno posovietinėje erdvėje. Dėmesį patraukia ir tai, kad knygoje gausu nuotraukų iš įvairių Eurazijos šalių ir lentelių su įvairiais duomenimis, taip autorius pagyvina knygą, ir pateikia faktus kaip keitėsi šios šalys.

Monografija „Kinijos, Indijos ir Rusijos susidūrimas Eurazijos civilizacinėse erdvėse“ yra pirmoji Lietuvoje kokybiška mokslinė knyga apie dabartinės Kinijos, Indijos ir Rusijos tarpusavio bei užsienio politikos įgyvendinimą. Taipogi ši knyga yra pripažinta tarptautiniu atžvilgiu.

Dr. Konstantinas Andrijauskas – Vilniaus Universiteto docentas, politikos mokslų daktaras (VU TSPMI), 2014 m. apgynė savo daktaro disertaciją, dėsto Azijos bei posovietinės erdvės politikai skirtus kursus Vilniaus Universitete. 2016 m. Išleido knygą „Kinijos, Indijos ir Rusijos susidūrimas Eurazijos civilizacinėse erdvėse“ tai parodo, kad Konstantinas Andrijauskas, daug gyvenime pasiekęs žmogus ir knygoje pateikia daug įvairios ir įdomios informacijos apie šias tris Eurazijos šalis.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top