Azijos studijos Lietuvoje
Autoriai: Mironas, Ričardas
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 1939
Leidykla: Studija

Knygoje keliaujama po indų, sanskrito, vedų, indologijos ir sanskritologijos pasaulį. Ši knyga – rimtas, sistemingas, nuoseklus, gilumon žvelgiantis mokslinis darbas, parašytas neatsisakant kūrybingumo, kuris knygos skaityma paverčia malonumu. Be abejo autorius įnešė žymią duoklę į ateities amžių laimingo Žmogaus dvasinį lobyną. Prieš R. Mironą lietuviai sanskritologijos ir indologijos mokslų šakose dar beveik nieko nebuvo nuveikę. Tad butent šiuo darbu R. Mironas pasišauna praarti pirmąją vagą šiu taurių mokslo šakų dirvonuose. Darbu autorius siekia atidengti lietuviškai skaitantiems bent mažytį žavingo vedų laikotarpio paveikslo kampelį

Dėmesį patraukia ir pačios knygos skaitymą paverčia malonumu knygos turinio išdėstimas. Autorius palaipsniui supažindina skaitytoją su visais terminais, Indo-iraniečių istorija, vedizmo raida ir tik vėliau imasi analizuoti himnus. Rigvedos interpretavimas yra sudėtingas, kai kurių jo himnų suvokimas tegali būti apytikris. Dėl to versdamas himnus R. Mironas laikosi kuo didžiausio tikslumo, norėdamas neaptemdyti jau ir be to mums tamsios žilos indų senovės dainiaus minties. Šiame rinkinyje autorius pateikia aiškesnius, daugelio komentuotus, daugiau pažįstamus ir girdėtus himnus. Autorius šiuo darbu parodo kaip svarbu yra pažinti Rigvedą, kaip atbalsį senovės laikų, kuriuos ir mūsų protėviai turėjo pergyventi. Nes kad ir esama Rigvedoje vėlesniojo laiko indų tautos charakterio bruožų, tačiau visumoje jo himnų, maldų ir troškimų dvasia mums yra artima. Autorius daug dėmesio skiria tam kad parodyti senovės indų ir senovės lietuvių tautų panašumus. Taigi, tarp tikrai gražių ir gilios minties Rigvedos strofų rasime, be to, ir tokių kurios galėtų būti įdomios ne tik kultūros istorikui, bet iš tokių būtent eilių galime išskelti kibirkštėlę, kuri padėtu mums nušviesti senosios mūsų lietuviškosios religijos charakterį.

Ričiardas Mironas-  Lietuvos kalbininkas, vertėjas, pedagogas. 1939 metais išleista knyga “Dvylika Rig–Vėdo himnų” ir kitais darbais atidavė savo gyvenimo dalį lietuvių tautiniam idealiajam mokslui plėsti. Knygoje autorius pateikia įdomiausių, gražiausių ir labiausiai pažįstamų Rigvedos himnų rinkinį. Autorius parodo kad Rigveda yra geriausias šaltinis pažinti primityviausiai arijų religijai, mitoligijai, kosmogonijai, filosofijai o iš dalies ir socialiniam gyvenimui.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top