Azijos studijos Lietuvoje
Autoriai: Kerbelytė, Bronislava
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 2015
Leidykla: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla

Knygoje supažindinima su kai kurių Eurazijos tautų epais ir suteikiama proga paskaityti profesionalų į lietuvių kalbą išverstas tų epų ištraukas. Knyga skiriama į dvi dalis: pirmojoje dalyje pristatomi senovės raštijoje, o antrojoje –  žmonių atmintyje išsaugoti epai, kurie ilgai buvo perduodami iš kartos į kartą remiantis žodine tradicija, o užrašyti tik XIX a. ar dar vėliau.

Prieš kiekvieną epą yra pateikiama bendra informacija apie jį sukūrusią tautą, kultūrinė ir istorinė sukūrimo aplinka, epų atlikimas, ilgis, pristatoma jo istorija ir tematika. Taip pat pristatomi vertėjai arba pirmieji žinomi epo užrašytojai, speciali terminologija.

Nors šioje B. Kerbelytės knygoje yra pateikiamos tik epų ištraukos, dažniausiai jų pradžios,  tačiau visa istorija ir į knygą nepatekusios epų dalys yra nupasakojamos bendrais bruožais. Šitaip skaitytojui pristatoma epe pasakojama istorija ir suteikiama proga perskaityti dalį jos autentišku rimavimu. Knygos pratarmėje nurodoma, jog ji pirmiausia skiriama folkloristams ir archajiškų kultūrų tyrinėtojams, tačiau ją pravartu perskaityti visiems, kurie nori susipažinti su senaisiais įvairių tautų kūriniais, palyginti juos tarpusavyje ar pagilinti savo žinias apie įvairių tautų kultūrinį paveldą.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top