Azijos studijos Lietuvoje

The Emergence of the New Paradigm of Order in Nishida and Merleau-Ponty Philosophy (Naujoji tvarkos paradigma Nišidos ir Merleau-Ponty filosofijoje)

Autorius: Arūnas Gelūnas
Mokslo įstaiga: Vytauto Didžiojo universitetas
Autorius: Arūnas Gelūnas

Tiek „pirmasis Japonijos filosofas“ Kitaro Nishida (kuris, beje, buvo ir puikus kaligrafas), tiek ir lietuviams kur kas geriau pažįstamas Merleau-Ponty – tai mąstytojai, kuriems rūpėjo ne vien logocentrinis mechaninis pasaulėvaizdis, daugiau vertinantis stabilius daiktus, bet ir tų procesų, kuriuos mes laikome grynai meniniais, intuityviais, neapčiuopiamais, žodinis įvardijimas. Filosofija niekuomet nebuvo nukreipta į platųjį skaitytoją, tačiau tam tikrai Lietuvos žmonių daliai šių didžių mąstytojų gvildenamos problemos tikrai galėtų pasirodyti įdomios.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top