Azijos studijos Lietuvoje

Mokslinė konferencija „Rytai–Vakarai: kultūros sankirtos“

Data ir laikas: 2014-11-15 10:00 - 2014-11-15 19:15

Renginio vieta: Lietuvos kultūros tyrimų instituto posėdžių salė (Saltoniškių g. 58, Vilnius)

Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Vilniaus universiteto Orientalistikos centras lapkričio 15 dieną, šeštadienį kviečia į tryliktąją mokslinę konferenciją „Rytai–Vakarai: kultūros sankirtos“. Konferencija vyks Lietuvos kultūros tyrimų instituto posėdžių salėje (Saltoniškių g. 58, Vilnius).

P R O G R A M A

1 sesija (moderuoja Loreta Poškaitė)

10.00-10.20 Sigita Šilingaitė.

Moritzo Geigerio fenomenologinės estetikos bruožai ir daoizmo estetinė būtis

10.20-10.40 Andrius Tamoševičius.

Merleau-Ponty ir dzen: kaip suprasti pasaulį apribojant racionalaus proto ambicijas

10.40-11.00 Ieva Rudžianskaitė.

Svamio Vivekanandos Vienio filosofijos aktualumas Vakarų pasaulyje: „racionalios religijos“ galimybė

11.00-11.20 Ernestas Jančenkas.

Etikos ir politikos santykis Han Feizi ir Machiavellio filosofinėse koncepcijose: lyginamoji analizė

11.20-11.35 Diskusijos

11.35-12.00 Kavos pertrauka

2 sesija (moderuoja Konstantinas Andrijauskas)

12.00-12.20 Valdas Jaskūnas. Orientalizmas kaip „paralelinės visuomenės“ tinklaveika sovietmečiu

12.20-12.40 Vytis Vidūnas.

Indoarijų protėvynės problema Antano Poškos „Rigvedos“ vertimuose

12.40-13.00 Kristina Garalytė.

Neliečiamųjų kategorizavimas Indijoje kolonijiniu ir pokolonijiniu laikotarpiais

13.00-13.20 Konstantinas Andrijauskas.

„Naujasis“ Rytų iššūkis Vakarams: Kinijos ir Indijos tarpusavio sąjunga ar konkurencija

politinės lyderystės sugrįžimo sąlygomis

13.20-13.35 Diskusijos

13.35.14.40 Pietų pertrauka

3 sesija (moderuoja Valdas Jaskūnas)

14.40-15.00 Antanas Andrijauskas.

Kaligrafija – giliausia estetinė kinų kultūros, mentaliteto ir būties procesualumo išraiška

15.00-15.20 Loreta Poškaitė.

Bintuotos pėdos traktavimas Vakarų ir kinų kultūrose: diskursų įvairovė ir sąveika

15.20-15.40 Julija Karavajeva.

Japonų tušo tapyba vakariečio akimis: pagrindiniai interpretavimo sunkumai

15.40-16.00 Deima Katinaitė.

Rytų filosofijos ir estetikos idėjų poveikis I. Itteno spalvos teorijai

16.00-16.20 Rima Pociūtė.

Modris Tenisonas: tarp vakarietiškų meno krypčių ir rytietiškos filosofijos

16.20-16.35 Diskusijos

16.35-17.00 Kavos pertrauka

4 sesija (moderuoja Antanas Andrijauskas)

17.00-17.20 Jurgita Polonskaitė.

Japonų literatūra Lietuvoje: istorija, įvairovė, vertinimas

17.20-17.40 Dalia Švambarytė.

Nuo japoniškojo iki lietuviškojo haiku: vertimo, adaptavimo ir kūrybos procesai

17.40-18.00 Žilvinas Vareikis.

Rytų ir Vakarų kultūrų tyrimo metodai ir jų dinamika

18.00-18.20 Algimantas Litvinas.

Netikėlio sąvoka al-Gazalio (m.1111) „Laimės alchemijoje“

18.20-18.40 Mindaugas Peleckis.

Religinių praktikų įvairovė Indonezijos Balio ir Javos salose: lyginamoji analizė

18.40-19:00 Ona Gaidamavičiūtė.

Žymiausio karaimų dailininko – Bari Egizo (1869–1946) – kūrybinis palikimas ir kūrybinės įtakos.

19:00-19:15 Diskusijos

Konferencijos organizatoriai:

Loreta Poškaitė (pirmininkė), Valdas Jaskūnas, Antanas Andrijauskas, Audrius Beinorius, Aivaras Stepukonis, Odeta Žukauskienė.

Už konferenciją atsakingi: Loreta Poškaitė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vyr. moksl. darb.

lposkaite@yahoo.com)

Valdas Jaskūnas, Vilniaus Universiteto Orientalistikos centro direktorius

valdas.jaskunas@oc.vu.lt)

Konferencijos koordinatorė

Kristina Garalytė

kristinagaralyte@yahoo.com)

Nuoroda internete: http://lkti.lt/apie_mus/konferencijos/rytai-vakarai-kultr-sankirtos.html

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top