Azijos studijos Lietuvoje

Akad. A. Andrijausko paskaita „Kinų meno tradicijos savitumas“ Vilniuje

Data ir laikas: 2017-02-14 18:00 - 2017-02-14 19:30

Renginio vieta: Taikomosios Dailės Muziejus, Arsenalo g. 3A, 01126 Vilnius, Lithuania

Paskaitoje pagrindinis dėmesys sutelkiamas į kinų dailės tradicijos savitumą plačioje lyginamosios analizės perspektyvoje. Pradžioje glaustai aptariamos kinų dailės ištakos, pagrindiniai istoriniai jos raidos etapai, sąsajos su įvairiomis kosmogoninėmis ir estetinėmis teorijomis. Ypatingas dėmesys skiriamas menų hierarchijai ir jų istorinėms metamorfozėms, išskiriami pagrindiniai estetiniai tradicinės kinų dailės principai, dailininkų santykis su jį supančiu gamtos pasauliu, įvairiais išoriniais ir vidiniais meninės kūrybos procesą įtakojančiais veiksniais, dėmesys įvairiems technologiniams kūrybos aspektams.

Nemokamų VU Konfucijaus instituto renginių ciklo „KINŲ MENO TRADICIJOS“ dalis, skirta LDM parodai „Šilko kelias. Senoji Kinijos dailė“.

Nuoroda internete: https://www.facebook.com/events/706409252873189/

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top