Azijos studijos Lietuvoje

Vieša paskaita „Nuo blogio iki priekaišto: nuodėmės samprata Senovės Egipte“

Data ir laikas: 2018-03-05 17:30 - 2018-03-05 19:00

Renginio vieta: VU Azijos ir transkultūrinių studijų institutas, Universiteto g. 5, Vilnius

2018 m. kovo 5 d. (pirmadienis) 17.30 val. Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto, Vytauto Didžiojo universiteto HMF Istorijos katedros lektoriaus Tado Rutkausko vieša paskaita „Nuo blogio iki priekaišto: nuodėmės samprata Senovės Egipte“.

Turtingas Senovės Egipto literatūros palikimas leidžia mums pažinti senovės egiptiečių pasaulį, taip pat ir jų religines idėjas bei moralinius idealus.

Gausūs ir įvairialypiai tekstai pasakoja apie gero ir blogo elgesio pasekmes, pomirtinį teismą, teisumą ir kaltę prieš dievus bei jų atpildą, ir kartu kelia klausimą apie nuodėmės sampratos egzistavimą. Ne tik kontekstiniai pasakojimai, bet ir abstrakčių negatyvių žodžių, tokių kaip „blogis“, „neteisybė“, „nusižengimas“, „priekaištas“ ar kt., vartosena tokiuose tekstuose ir kontekstuose atskleidžia šios sampratos aspektus bei jos istorinį vystymąsi.

Paskaitoje pristatomi daktaro disertacijos, apgintos 2016 m. Heidelbergo universitete, iškelti klausimai, naudoti metodai ir gauti rezultatai, leidę pirmą kartą giliau pažvelgti į nuodėmės problematiką Senovės Egipto religijoje.

Renginys vyks VU Azijos ir transkultūrinių studijų instituto J. Kovalevskio auditorijoje.

Nuoroda internete: http://www.atsi.fsf.vu.lt/naujienos/renginiai/770-viesa-paskaita-nuo-blogio-iki-priekaisto-nuodemes-samprata-senoves-egipte

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top