Asian studies in Lithuania

Rytai – Vakarai: kultūrų sąveika (East – West: Interaction of Cultures)

Composers: Andrijauskas, Antanas
Published on: 2002

Authors of the articles: Vygandas Aleksandravičius, Antanas Andrijauskas, Rasa Andriušytė-Žukienė, Vaclovas Bagdonavičius, Jonas Balčius, Audrius Beinorius, Rūta Guzevičiūtė, Valdas Jaskūnas, Dalius Jonkus, Stanislovas Juknevičius, Česlovas Kalenda, Auksė Kapočiūtė, Vladimir Korobov, Bronislovas Kuzmickas, Basia Nikiforova, Aistė Niunkaitė-Račiūnienė, Marija Oniščik, Loreta Poškaitė, Dainius Razauskas, Oresta Rėgalaitė, Vytautas Rimša, Vytautas Rubavičius, Dalia Marija Stančienė, Aivaras Stepukonis, Regimantas Tamošaitis, Daiva Tamošaitytė, Hidemichi Tanaka, Vytautas Tumėnas, Algis Uždavinys, Gintautas Vyšniauskas.

Initiators of the project: Japan foundation VDU
Top