Asian studies in Lithuania

Šalies įvaizdžio politika. Japonijos XXI a. viešosios diplomatijos patirtys

Author: Aurelijus Zykas
Institute: Vytautas Magnus University, Faculty of Political Science and Diplomacy
Tutor: Assoc. prof. dr. Ina Dagytė
Author: Aurelijus Zykas
Assertion date: birželio 20
Published in: Kaunas
Published on: 2011
Publisher: Vytautautas Magnus University Press

Disertacijoje analizuojami Japonijos viešosios diplomatijos ypatumai ir pokyčiai XX-XXI a. sandūroje ir identifikuojami veiksniai, turintys įtaką Japonijos įvaizdžio formavimo sėkmei. Iškeliama darbo problema: kokiomis priemonėmis Japonijos vyriausybei pavyksta užtikrinti savo tarptautinio įvaizdžio sėkmę XXI a. pradžioje, ir kokie pagrindiniai iššūkiai jai kyla besikeičiančiame pasaulyje po Šaltojo karo. Disertacijoje savarankiškai sukonstruojama šalies įvaizdžio politikos struktūrinė-proceso schema, kurioje be tokių viešosios diplomatijos dėmenų kaip tikslai, objektas, subjektas, veiklos ir priemonės, didelis dėmesys skiriamas šalies įvaizdžio šaltinių veiksnio įtraukimui per enkapsuliavimo ir imanentinio trikampio mechanizmus.

Pritaikant šią schemą atrinktų vyriausybinių dokumentų ir ekspertų interviu duomenų analizei, yra ištiriama 2001-2009 m. laikotarpio Japonijos viešosios diplomatijos struktūra, identifikuojamos jos raidos tendencijos nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio, išryškinamos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės.

Initiators of the project: Japan foundation VDU
Top