Azijos studijos Lietuvoje
Autoriai: Rudzinskaitė-Arcimavičienė, Marija
Tomų skaičius: 1
Serija: Senovės Rytų istorija, 1
Leidimo vieta: Kaunas
Leidimo metai: 1936
Leidykla: VDU Humanitarinių mokslų fakultetas

Knyga „Aigiptas“ yra išleista 1936 metais. Ją parašė profesionaliosios egiptologijos pradininkė Lietuvoje, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Visuotinės istorijos katedros docentė Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė. Tai yra „Senovės Rytų istorijos“ pirmasis tomas. Šios knygos pagrindinis tyrimų objektas yra egiptiečiai ir asirai-babiloniečiai. Pirmame knygos skyriuje – įvade trumpai aprašoma Senovės Rytų kultūros įtaka Europos kultūrai, aptariami gana neaiškūs ir siauri Senovės Rytų istorijos šaltiniai. Taip pat pateikiama informacija apie Senovės Rytų istorijos tyrinėjimus ir jos chronologizavimą. Įvado pabaigoje naginėjami senovės Egipto raštai.

Antrame „Aigipto“ skyriuje yra aprašomos Egipto istorijos užuomazgos – nuo geografinių sąlygų ir jų įtakos gyvenimui šiame krašte iki senovės Egipto gyventojų kilmės teorijos, taip pat ir visos iki to meto turimos žinios apie patį priešistorinių laikų Egiptą. Trečiame ir ketvirtame knygos skyriuose aprašomos bei nagrinėjamos Senoji ir Vidurinių amžių Egipto karalystės. Analizuojama ir lyginama, kaip keitėsi visuomenė ir politinė santvarka, valdžios ir visuomenės santykis. Taip pat supažindinama su religija, menu ir literatūra skirtingais Egipto periodais. Ketvirto skyriaus pabaigoje aprašoma hiksų – semitų iš šiaurės rytinių dykumų – migracija į Egiptą ir jų įtaka šiam kraštui.

Penktame knygos skyriuje nagrinėjama Naujoji Karalystė, ją valdžiusios XVIII ir XIX dinastijos. Taip pat rašoma apie hetitus (hetus) ir jų kovas su egiptiečiais. Skyriaus pabaigoje pasakojama apie Egipto silpnėjimo laikus, paskutinę XXVI dinastiją ir šalies žlugimą. Knygos gale pateikiama chronologinė faraonų lentelė. Ši knyga sudomins kiekvieną, kuris nori daugiau sužinoti apie Senovės Rytų istoriją.

Projekto iniciatoriai: Japan foundation VDU
Top